Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniach 7-8 grudnia odbyło się spotkanie Międzyinstytucjonalnej Platformy Współpracy na rzecz Przeciwdziałania Narkomanii. Platforma składa się z przedstawicieli różnych instytucji z regionu Małopolski, które zajmują się rożnymi aspektami w obszarze rozwiązywania problemów używania substancji psychoaktywnych od profilaktyki, poprzez lecznictwo i ograniczanie podaży. Efektami tegorocznej pracy platformy był szereg działań, które zostały zreferowane m.in przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Eksperta Wojewódzkiego ds Informacji o Narkotykach i Narkomanii WM, Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie czy Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny w Tarnowie. Ponadto zapoznano uczestników z najnowszą kampanią edukacyjną Krajowego Centrum ds. AIDS pn. "Mam czas rozmawiać". Kampania promuje dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, poruszający trudne tematy jak choroby przenoszone drogą płciową. Podczas posiedzenia wypracowano propozycje wspólnych działań na 2018 r oraz rekomendacje w zakresie regionalnej polityki na rzecz przeciwdziałania narkomanii.

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności