Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

W dniu 14 grudnia 2017r. odbyło się pilotażowe spotkanie przedstawicieli  instytucji pracujących z osobami problemowo używającymi substancji psychoaktywnych. Celem roboczego spotkania była dyskusja nad modelem współpracy międzyinstytucjonalnej na poziomie lokalnym określająca warunki skutecznego działania wokół zmniejszania popytu na środki psychoaktywne, włączanie instytucji do aktywnego wykorzystania istniejących przepisów prawnych w służbie motywowania użytkowników środków psychoaktywnych do zmiany stylu życia. 

 

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności