Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

Odnowiona Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

W ramach projektu pn. „Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii” (całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 21 900 000 zł, w tym UE: 17 519 999,96zł), przewidziano modernizację  rezonansu magnetycznego zainstalowanego w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

 

Dotychczas używany  Rezonans Magnetyczny 1.5 T Magnetom Sonata był technologicznie przestarzały - rok produkcji magnesu 1998 rok. Rezonans magnetycznegy 1.5 T Magnetom zainstalowano w Szpitalu w 2000 r. Na aparacie wykonano:

  • ponad 40 tysięcy badań diagnostycznych, w tym:
  • ponad 4 tysiące badań kardiologicznych,
  • ponad 2 tysiące naczyniowych.

Ze względu  na  brak części zamiennych konieczna była pilna wymiana starego systemu na nowy, gdyż potencjalnie groziło to zatrzymaniem pracy rezonansu z dnia na dzień (w przypadku awarii już nieprodukowanej części).

Zakupiony nowoczesny rezonansu magnetycznego Magnetom AVANTO (koszt: 4 572 207,27 zł) wykorzystuje najnowsze technologie stosowane w diagnostyce obrazowej, między innymi:

  • system cewek wielokanałowych (cewki przyjazne dla pacjenta: lekkie, elastyczne), poprawiające komfort podczas badania,
  • polepszające jakość obrazu,
  • nowoczesne techniki i sekwencje obrazowania,
  • komfortowe bezprzewodowe systemy monitoringu i bramkowania badania (EKG, puls, oddech).

Instalacja nowego  rezonansu magnetycznego  poprawi jakość obecnie wykonywanych badań oraz pozwoli na kompleksowe udzielanie wysokospecjalistycznych świadczeń diagnostycznych. Dotyczy to między innymi:

  • badania mózgowia,
  • badania sercowo-naczyniowe: angiografia tętnic dogłowowych i mózgowych, tętnic płucnych i aorty, angiografia tętnic wieńcowych i angiografia całego ciała (ang. „whole body”) w trakcie jednej procedury diagnostycznej i podania jednego środka cieniującego (dzięki jednoczesnemu podłączeniu kilku cewek), ocena naczyń żylnych, ocena żywotności mięśnia sercowego (w tym 3D z tworzeniem map parametrycznych),
  • badania narządów jamy brzusznej i miednicy, w tym badania dynamiczne wątroby, badania nerek, badania całego ciała (whole body).

W Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie wykonuje się rocznie ponad 7000 badań MR. Są to głównie badania wykonywane dla oddziałów KSS im Jana Pawła II, Szpitali z terenu województwa małopolskiego i poradni specjalistycznych, mających podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Należy podkreślić, że większość badań wysokospecjalistycznych w naszym województwie: spektroskopia mózgowia, traktografia, a przede wszystkim badania sercowo-naczyniowe, wykonywane są przez Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej KSS im. Jana Pawła II.

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności