logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

Aktualności

W dniu 25 czerwca 2013 r. Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM zorganizował w Krakowie kolejną Naradę Pełnomocników ds. Uzależnień powołanych przez Wójtów Burmistrzów, Prezydentów Miast do realizacji celów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Dnia 24 czerwca 2013 r. pod patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego odbyła się Konferencja Szkoleniowa pn. „Problematyka uzależnienia w praktyce lekarza rodzinnego”. Organizatorami byli: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. wraz z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Wielospecjalistyczna pomoc w zakresie medycyny ratunkowej świadczona na najwyższym poziomie – dzisiaj w Krakowie uroczyście otwarto wyposażone w najnowocześniejsze technologie Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego. W placówce będą mogły leczyć się ofiary pojedynczych wypadków oraz wydarzeń masowych. Wicemarszałek Wojciech Kozak uczestniczył w inauguracji działalności centrum.
Podniesienie konkurencyjności Małopolski jako europejskiego ośrodka leczenia chorób sierocych serca, stworzenie informatycznego systemu rejestrów rzadkich chorób układu krążenia, a także regionalnej sieci współpracy z ośrodkami kardiologicznymi w Małopolsce i Europie – to niektóre cele wdrażanego właśnie projektu „Rozszerzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. sierocych chorób kardiologicznych”. Będzie on realizowany w Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Spotkanie dotyczące projektu otworzył wicemarszałek Wojciech Kozak.

W kwietniu rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjna „Partnerstwo w leczeniu. Lekarz-Pacjent-Rodzina”. Kampania ma zwrócić uwagę na problem współpracy pracowników medycznych z pacjentem i jego rodziną podczas leczenia oraz kwestie przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów przewlekle chorych. W ramach kampanii w Krakowie odbyła się konferencja edukacyjna w urzędzie marszałkowskim, w której uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kozak.

Luty 2020
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29

TAGI

Polityka prywatności