Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Aktualności

O opiece zdrowotnej w Małopolsce rozmawiali z Agnieszką Pachciarz, prezes NFZ, marszałek Marek Sowa i wicemarszałek Wojciech Kozak. Spotkanie w Krakowie było poświęcone dyskusji o różnych aspektach funkcjonowania opieki medycznej w naszym regionie, kierunkach rozwoju i wyzwaniach na przyszłość.

Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował dziś (26 września 2013) o zmianach w statucie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, dzięki którym możliwe będzie uruchomienie działalności leczniczej w nowych budynkach szpitala. Zintegrowane Centrum Medycyny Ratunkowej (ZCMR) w Szpitalu im. Jana Pawła II będzie spójnym uzupełnieniem uruchomionego niedawno przy Szpitalu Uniwersyteckim Centrum Urazowego Medycyny Ratunkowej i Katastrof (CUMRiK).

Marszałek Marek Sowa, prezes  COMARCH SA Janusz Filipiak, dyrektorzy szpitali publicznych i niepublicznych oraz dyrektorzy IT małopolskich szpitali dyskutowali o rozwoju e-medycyny w Małopolsce. Podczas seminarium poświęconego pracom badawczym i rozwojowym COMARCHu w zakresie e-zdrowia, marszałek mówił o działaniach podejmowanych przez samorząd województwa na rzecz rozwoju e-medycyny i o projekcie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej.

Cyberbulling, grooming, stalking, seksting – lista zagrożeń w sieci jest coraz dłuższa. Policja i Urząd Marszałkowski podjęły wspólne działania w zakresie profilaktyki niebezpiecznych zachowań w internecie. Wicemarszałek Wojciech Kozak i zastępca komendanta wojewódzkiego Policji Jacek Fabisiak podpisali deklarację o współpracy w ramach projektu edukacyjnego „Zagrożenia w Sieci – profilaktyka, reagowanie”.

Dzięki pozyskanym funduszom unijnym Szpital im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie będzie jednym z pierwszych w Małopolsce i jednym z niewielu w Polsce, który w pełni wdroży elektroniczną dokumentację medyczną.  Umowę na dofinansowanie projektu podpisali Stanisław Sorys z zarządu województwa i dyrektor szpitala Marcin Kuta.

24 października 2020;
Dzień Walki z Otyłością
03 listopada 2020;
Światowy Dzień Tolerancji
14 listopada 2020;
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności