Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Aktualności

Dnia 24 czerwca 2013 r. pod patronatem Honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego odbyła się Konferencja Szkoleniowa pn. „Problematyka uzależnienia w praktyce lekarza rodzinnego”. Organizatorami byli: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. wraz z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Wielospecjalistyczna pomoc w zakresie medycyny ratunkowej świadczona na najwyższym poziomie – dzisiaj w Krakowie uroczyście otwarto wyposażone w najnowocześniejsze technologie Centrum Urazowe Medycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitala Uniwersyteckiego. W placówce będą mogły leczyć się ofiary pojedynczych wypadków oraz wydarzeń masowych. Wicemarszałek Wojciech Kozak uczestniczył w inauguracji działalności centrum.
Podniesienie konkurencyjności Małopolski jako europejskiego ośrodka leczenia chorób sierocych serca, stworzenie informatycznego systemu rejestrów rzadkich chorób układu krążenia, a także regionalnej sieci współpracy z ośrodkami kardiologicznymi w Małopolsce i Europie – to niektóre cele wdrażanego właśnie projektu „Rozszerzenie europejskiej sieci współpracy w zakresie tzw. sierocych chorób kardiologicznych”. Będzie on realizowany w Centrum Chorób Rzadkich Układu Krążenia w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Spotkanie dotyczące projektu otworzył wicemarszałek Wojciech Kozak.

W kwietniu rozpoczęła się ogólnopolska kampania edukacyjna „Partnerstwo w leczeniu. Lekarz-Pacjent-Rodzina”. Kampania ma zwrócić uwagę na problem współpracy pracowników medycznych z pacjentem i jego rodziną podczas leczenia oraz kwestie przestrzegania zaleceń lekarskich przez pacjentów przewlekle chorych. W ramach kampanii w Krakowie odbyła się konferencja edukacyjna w urzędzie marszałkowskim, w której uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kozak.

Lekarze różnych specjalności, pracujący w różnych krajach i systemach ochrony zdrowia, spotkali się w Krakowie na VIII Kongresie Polonii Medycznej i Światowym Zjeździe Lekarzy Polskich. To także okazja do świętowania 120-lecia Izby Lekarskiej w Krakowie. W spotkaniu wzięli udział marszałek Małopolski Marek Sowa i przewodniczący sejmiku Kazimierz Barczyk.

24 października 2020;
Dzień Walki z Otyłością
03 listopada 2020;
Światowy Dzień Tolerancji
14 listopada 2020;
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności