Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Aktualności

Trzy małopolskie szpitale dostaną prawie 43 mln zł na modernizację instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalację nowoczesnych gazowych pomp ciepła i agregatów.Pieniądze pochodzą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 28 lutego 2013 r w Krakowie została podpisana umowa pomiędzy Województwem małopolskim, przedstawicielami szpitali i wykonawcą prac, firmą ERBUD S.A., na kwotę 42,99 mln zł. Województwo Małopolskie reprezentował Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego a konsorcjum szpitali: Wojciech Szafrański, prezes zarządu SS im. L. Rydygiera, Anna Prokop-Staszecka, dyrektor KSS im. Jana Pawła II, Anna Czech, dyrektor Szpitala im. Św. Łukasza w Tarnowie.

Marszałek Marek Sowa otworzył dziś pierwsze posiedzenie rady NFZ kolejnej kadencji. W skład rady oddziału wojewódzkiego funduszu wchodzi dziewięciu członków – ubezpieczonych i zamieszkujących na obszarze działania danego oddziału. Są oni powoływani przez sejmik województwa. Kadencja rady trwa cztery lata licząc od pierwszego, zwoływanego przez marszałka województwa posiedzenia. W spotkaniu uczestniczył również wicemarszałek Wojciech Kozak.

W Warszawie podczas dwudniowego posiedzenia spotkali się członkowie Komisji ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej. W spotkaniu bierze udział wicemarszałek Wojciech Kozak, który jest członkiem tej komisji. W czasie obrad plenarnych m.in. podjęto dyskusję nad przygotowywaną reformą ochrony zdrowia, omawiano również problemy ochrony zdrowia z którymi borykają się poszczególne regiony, a także sytuację finansową szpitali.

W Tarnowie uroczyście otwarto nowy budynek Instytutu Ochrony Zdrowia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Budowa trwała 2 lata i pochłonęła 43 mln złotych. Większość inwestycji sfinansowano z funduszy europejskich, dofinansowanie z MRPO wyniosło prawie 37 mln złotych. W symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczył wicemarszałek Małopolski Roman Ciepiela.

Podczas III Spotkania Rady Naukowej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II dyskutowano na temat optymalnej strategii dalszego rozwoju działalności leczniczej, diagnostycznej, naukowo-badawczej i dydaktycznej szpitala. W spotkaniu Rady uczestniczył wicemarszałek Wojciech Kozak, który aktywnie wspiera rozwój szpitala im. Jana Pawła II.

24 października 2020;
Dzień Walki z Otyłością
03 listopada 2020;
Światowy Dzień Tolerancji
14 listopada 2020;
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności