Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Dr n. med. Bartosz Sobień

Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80

 

 

Odpowiedź brzmi – tak i to bardzo poważnie. Niekiedy bardzo błaha z pozoru infekcja może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia serca. Prawie połowa przeszczepów serca w Polsce jest wykonywana z powodu uszkodzenia przez proces zapalny!

Z tego powodu nawet jeśli podejrzewamy u siebie „zwykłe” przeziębienie, należy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu. Przeprowadzając kilka prostych badań może on ocenić czy nie jest to infekcja wirusem grypy lub angina paciorkowcowa, które bardzo często mogą doprowadzić do powikłań ze strony serca. Narażone na nie są zwłaszcza osoby z upośledzoną odpornością, w tym także dzieci i osoby w podeszłym wieku.

Wirusy rozwijając się głównie na błonie śluzowej jamy ustnej, nosa i krtani u osoby ze słabą odpornością mogą przedostawać się z krwią także do innych narządów, w tym mięśni – także do mięśnia sercowego. Wnikając do komórek mięśnia niszczą one włókna odpowiedzialne za czynność skurczową serca. W wyniku tego spada zdolność do przepompowywania krwi i pojawiają się objawy niewydolności tego narządu – ogólne zmęczenie, spadek tolerancji wysiłku, obrzęki nóg, duszność. W skrajnych przypadkach uszkodzenie mięśnia sercowego może być tak rozległe, że niezbędne jest wykonanie jego przeszczepu.

Dowiedziono także, że w czasie sezonu zachorowań na grypę częściej występują zawały serca – badacze wiążą to zjawisko z uszkadzaniem śródbłonka naczyń krwionośnych, czyli ich wewnętrznej warstwy, co prowadzi do rozwoju blaszek miażdżycowych oraz zakrzepów, które mogą być przyczyną zatkania naczyń wieńcowych doprowadzających krew do mięśnia sercowego i w rezultacie do zawału.

Niektóre bakterie – zwłaszcza z grupy paciorkowców, są obecne w jamie ustnej na co dzień. U osób, u których następuje spadek odporności na przykład w wyniku przemęczenia organizmu czy niedoboru pewnych witamin lub innych składników pokarmowych mogą one, podobnie jak wirusy, z prądem krwi docierać do serca i powodować zapalenie wsierdzia – czyli błony wyścielającej jamy serca i zastawki od wewnątrz. Poważne uszkodzenie zastawki może prowadzić do utraty jej funkcji i także do rozwoju niewydolności serca. Bakterie mogą uszkadzać też nieodwracalnie wiele innych narządów – na przykład stawy.

Uszkodzenia innych narządów, w tym serca mogą pojawiać się jeszcze wiele tygodni po zakończeniu infekcji gardła i pozornie nie mieć z nią związku.

Pamiętajmy więc, żeby nie lekceważyć nawet drobnej infekcji i zawsze konsultować się z lekarzem – możemy w ten sposób ochronić swoje serce przed bardzo poważną chorobą i zaoszczędzić sobie poważnych kłopotów w przyszłości.

 

wirusyuszkadzajaserce

Fot. Diagnostyka laboratoryjna i badanie pacjenta są pomocne w rozpoznaniu infekcji.

 

Piśmiennictwo:

  1. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca. Wytyczne ESC dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności serca w 2016 roku. Kardiologia Polska 2016; 74, 10: 1037–1147.

  2. Kadoglou NPE, Bracke F, Simmers T et al. Influenza Infection and Heart Failure-Vaccination May Change Heart Failure Prognosis? Heart Fail Rev. 2017 May;22(3):329-336.

  3. Liu M, Lu L, Sun R et al. Rheumatic Heart Disease: Causes, Symptoms, and Treatments. Cell Biochem Biophys. 2015 Jul;72(3):861-863.

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności