Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

 

Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska

 

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią nadal główną przyczynę zgonów, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Należy podkreślić, że dzięki wprowadzeniu nowych, skuteczniejszych metod terapeutycznych obserwujemy, w ostatnich dwóch dekadach, istotne zmniejszenie śmiertelności z powodu tych chorób. Na pewno wyniki leczenia poprawiłyby się, gdyby pacjenci przestrzegali dokładnie zaleceń lekarzy. Szacuje się, że prawie 50% pacjentów z rozpoznaną chorobą przewlekłą zaprzestaje leczenia po roku, a następne 35% pacjentów po 2 latach od rozpoczęcia terapii. Istotną rolę w przestrzeganiu zaleceń lekarskich przez pacjentów ma ilość przyjmowanych tabletek. Jak wykazały badania szansa utrzymania leczenia u pacjentów jest tym większa, im mniej tabletek przyjmują w ciągu dnia.

Leczenie większości chorób sercowo-naczyniowych, szczególnie na tle miażdżycowym, wiąże się z koniecznością stosowania co najmniej 4 leków: kwasu acetylosalicylowego – leku zmniejszającego zlepianie się płytek krwi i w ten sposób przeciwdziałającego tworzeniu się zakrzepów w tętnicach, statyny - leku regulującego gospodarkę tłuszczową i działającą przeciwzapalnie, inhibitora konwertazy angiotensynowej – leku regulującego ciśnienie tętnicze krwi, a także poprawiającego funkcję skurczową serca i betablokera regulującego pracę serca i działającego antyarytmicznie lub leku moczopędnego. Ten zestaw leków jest niezbędny w prawidłowej terapii chorych, a także w zahamowaniu postępu choroby i ograniczeniu jej powikłań.

Część chorych, z powodu chorób współistniejących, musi zażywać dodatkowo inne leki. Dlatego też zastanawiano się nad możliwością zmniejszenia przyjmowania dużej ilości tabletek, co znacznie poprawiłoby współpracę lekarzy z pacjentami. W efekcie tych rozważań powstała koncepcja połączenia leków w jedną tabletkę tzw. polypill.

Nazwą polypill określa się trwałą kombinację 3 lub więcej leków zawartych w jednej tabletce. Tabletka taka musi zawierać dokładnie sprecyzowane dawki poszczególnych leków, posiadać odpowiednią strukturę tak aby wyeliminować interakcję pomiędzy poszczególnymi składnikami lekowymi.

Już w latach 70. XX wieku wprowadzono pierwsze złożone leki zawierające dwie substancje terapeutyczne stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, które, jak wykazały badania kliniczne, przyczyniły się do lepszej kontroli ciśnienia u pacjentów.

Obecny wiek przyniósł dalszy rozwój leków złożonych. W 2002 roku światowej sławy kardiolog, prof. Salim Yusuf zaproponował dla pacjentów z chorobą wieńcową polypill, preparat składający się w jednej tabletce z 4 leków koniecznych do terapii: kwasu acetylosalicylowego, statyny, inhibitora konwertazy angiotensynowej i betablokera.

Jak wykazały pierwsze badania kliniczne zastosowanie złożonej tabletki, czyli polypill przyczyniło się do zwiększenia stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych.

 

Duzotabletek

Fot. Duża liczba przepisanych tabletek wiąże się z gorszym przestrzeganiem zaleceń lekarskich (źródło:

https://pixabay.com/pl/).

Piśmiennictwo:

  1. Roy ANaik NSrinath Reddy K. Strengths and Limitations of Using the Polypill in Cardiovascular Prevention. Curr Cardiol Rep.2017;19:45.

  2. Wiley BFuster V. The concept of the polypill in the prevention of cardiovascular disease. Ann Glob Health.2014;80:24-34

  3. Lonn EYusuf S. Polypill: the evidence and the promise. Curr Opin Lipidol. 2009;20:453-9

  4. Świeczkowski D, Mogielnicki M, Bachorski W, Merks P, Gruchała M, Jaguszewski M. Polypill w pierwotnej i wtórnej prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego — skuteczność, bezpieczeństwo kliniczne oraz wpływ na przestrzeganie zaleceń terapeutycznych. Choroby Serca i Naczyń 2016, tom 13, nr 4, 282–289

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności