Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Lek. Wojciech Magoń

 

We współczesnej medycynie istotną rolę odgrywa współpraca pomiędzy poszczególnymi specjalizacjami lekarskimi, tak aby działać z maksymalną korzyścią dla pacjenta. Nie inaczej sprawa się ma w przypadku leczenia onkologicznego. Aktualnie pacjent z rozpoznaną chorobą nowotworową w trakcie procesu diagnostyczno-terapeutycznego może być objęty opieką wielu specjalistów takich jak: onkolog kliniczny, radioterapeuta onkologiczny, chirurg onkologiczny, anestezjolog, radiolog, patomorfolog, psycholog, dietetyk kliniczny, specjalista rehabilitacji, a także aktualnie coraz częściej także kardiolog.

Znaczną grupę pacjentów, którzy wymagają kontroli kardiologicznej w momencie postawienia diagnozy choroby nowotworowej, stanowią osoby z już uprzednio rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową. Zwykle te osoby pozostają już w regularnej kontroli kardiologicznej, jednak diagnoza onkologiczna wymagać będzie najczęściej bardziej skrupulatnego nadzoru.

W niektórych przypadkach, szczególnie u pacjentów z zaawansowaną chorobą serca, opinia kardiologa będzie miała kluczowe znaczenie co do wyboru metody terapeutycznej, a także możliwości leczenia radykalnego z intencją całkowitego wyleczenia. W przypadku kwalifikacji pacjenta do zabiegów operacyjnych, szczególnie rozległych lub w rejonie jamy brzusznej i klatki piersiowej, zasadne może być wykonanie dodatkowych badań kardiologicznych takich jak rejestracja zapisu elektrokardiograficznego, obrazowanie echokardiograficzne lub nawet bardziej złożone badania z obciążeniem serca.

Z kolei w przypadku planowanego zastosowania chemioterapii mogącej mieć działanie kardiotoksyczne, zaleca się konsultację kardiologiczną i wykonanie dodatkowych badań obrazowych serca, tak aby wyodrębnić tych pacjentów, którzy będą szczególnie narażeni na kardiotoksyczne działanie chemioterapii. Stosuje się także monitorowanie funkcji serca w trakcie leczenia, tak aby odpowiednio wcześnie zaprzestać stosowania chemioterapeutyku, jeśli pojawią się cechy uszkodzenia mięśnia sercowego. Dodatkowo u pacjentów obciążonych ryzykiem wystąpienia uszkodzenia kardiolog może zaproponować zastosowanie leczenia kardioprotekcyjnego, mającego na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań leczenia onkologicznego.

Kolejna z metod leczenia chorób nowotworowych – radioterapia, jeśli jest zastosowana w rejonie ciała w sąsiedztwie serca, może prowadzić do uszkodzenia jego struktur w dłuższym czasie, nawet kilku do kilkunastu lat. Dlatego zaleca się, by osoby, u których mięsień sercowy znajdował się w sąsiedztwie struktur napromienianych, były kontrolowane kardiologicznie po zakończeniu takiego leczenia.

Pacjenci onkologiczni bardzo często wymagają zaawansowanych metod obrazowania rozległości choroby, dlatego w wielu przypadkach zalecane jest wykonanie badania rezonansu magnetycznego w określonym rejonie ciała. Jeśli taki pacjent był uprzednio leczony kardiologicznie i miał wszczepiony np. rozrusznik serca lub stent, wówczas radiolog wraz z kardiologiem lub elektrokardiologiem ocenią, czy przeprowadzenie takiego badania obrazowego będzie dla pacjenta bezpieczne.

Podsumowując, jest bardzo prawdopodobne, że pacjent z chorobą nowotworową, nawet uprzednio nieleczony kardiologicznie, w pewnym momencie diagnostyki i/lub leczenia będzie miał zaleconą konsultację kardiologiczną, a często także wykonanie dodatkowych badań serca.

diagnostykawielowymiarowa

Rysunek 1. Pacjent onkologiczny bardzo często wymaga także diagnostyki oraz leczenia kardiologicznego.

 

Piśmiennictwo:

  1. Zamorano JL i wsp. Stanowisko ESC dotyczące toksycznego wpływu leczenia onkologicznego na układ sercowo-naczyniowy w 2016 roku, opracowane pod auspicjami Komisji ESC do spraw Wytycznych Postępowania. Kardiologia Polska 2016; 74; 11: 1193-1233

  2. Armenian SH I wsp. Prevention and Monitoring of Cardiac Dysfunction in Survivors of Adult Cancers: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol. 2017 Mar 10;35(8):893-911.

  3. Han X I wsp. , Precision cardio-oncology: understanding the cardiotoxicity of cancer therapy. NPJ Precis Oncol. 2017 Sep 12;1(1):31

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności