Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Dr n. med. Agnieszka Sarnecka

 

 

Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego są częstym problemem, a nadciśnienie tętnicze występuje u co trzeciego dorosłego Polaka. Konsekwencje długo utrzymujących się podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego zwykle ujawniają się w postaci groźnych powikłań po wielu latach, jednak znaczny wzrost ciśnienia tętniczego może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i wymaga pilnego leczenia specjalistycznego.

Znaczny wzrost ciśnienia tętniczego może wystąpić zarówno jako konsekwencja przewlekłego nieleczonego lub nieskutecznie leczonego nadciśnienia tętniczego, jak i zupełnie nagle u pacjentów z dobrze kontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, a nawet u takich, którzy dotąd ciśnienie tętnicze mieli prawidłowe.

Warto pamiętać, że ciśnienie tętnicze fizjologicznie zmienia się w ciągu doby i jest zależne od wielu czynników. W warunkach prawidłowych jest niższe w nocy, a wyższe w czasie dziennej aktywności. Wzrasta także podczas wysiłku fizycznego, pod wpływem bólu, stresu czy emocji. Dlatego w pierwszej kolejności należy wykluczyć wpływ tych czynników.

O znacznie podwyższonych wartościach ciśnienia tętniczego mówimy zazwyczaj, gdy przekraczają one progi dla rozpoznania ciężkiego nadciśnienia tętniczego, czyli 180mmHg dla ciśnienia skurczowego i 110mmHg ciśnienia rozkurczowego. Jednak istotna jest nie tylko wartość ciśnienia tętniczego, ale także objawy i schorzenia, które mu towarzyszą, ponieważ to one determinują dalsze postępowanie. Należy także pamiętać, że obie wartości ciśnienia, zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe są ważne.

Jeśli podwyższonym wartościom ciśnienia tętniczego towarzyszą objawy wskazujące na ostre powikłania narządowe, takie jak ból w klatce piersiowej, duszność, silny ból głowy, zawroty, zaburzenia widzenia czy inne objawy neurologiczne, to konieczna jest natychmiastowa diagnostyka i leczenie. Precyzyjna diagnoza jest ważna, ponieważ nie tylko warunkuje decyzję w jaki sposób i jak bardzo należy obniżać ciśnienie tętnicze, ale także umożliwia skuteczne leczenie przyczynowe.

 

Zasadniczo wyróżnić można 4 sytuacje, w których wysokie wartości ciśnienia stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i wymagają natychmiastowego leczenie w warunkach szpitalnych, zwykle z zastosowaniem leków dożylnych:

  1. Złośliwe nadciśnienie tętnicze – nazwa nawiązuje do bardzo złego rokowania przy braku leczenia, ponieważ wskutek bardzo wysokich wartości ciśnienia tętniczego dochodzi do uszkodzenia dna oka, drobnych naczyń, mózgu, zaburzeń krzepnięcia, ostrej niewydolności serca lub nerek.

  2. Ciężkie nadciśnienie tętnicze związane z innymi stanami zagrożenia życia, które wymagają szybkiego obniżenia ciśnienia tętniczego, jak ostre rozwarstwienie aorty, ostre niedokrwienie mięśnia sercowego lub ostra niewydolność serca.

  3. Ciężki nagły wzrost ciśnienia tętniczego z powodu guza chromochłonnego z uszkodzeniami narządowymi.

  4. Ciężkie nadciśnienie tętnicze lub stan przedrzucawkowy w ciąży.

W pozostałych przypadkach, kiedy nie ma niepokojących objawów ani schorzeń współistniejących, po obniżeniu ciśnienia tętniczego, pacjent może być wypisany do domu z zaleceniami modyfikacji lub wdrożenia odpowiedniego leczenia. Konieczna jest jednak dalsza kontrola ambulatoryjna celem weryfikacji skuteczności leczenia.

Nie każdy wzrost ciśnienia tętniczego wymaga pilnego kontaktu z lekarzem - jeśli nie towarzyszą mu niepokojące objawy, pacjent powinien zażyć doraźne leki obniżające ciśnienie tętnicze zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami lekarza, najczęściej kaptopryl w postaci tabletki podjęzykowej. Jeśli jednak ciśnienie tętnicze nie obniża się lub skoki ciśnienia są częste, konieczna jest pilna konsultacja z lekarzem.

Zapamiętaj!

Bardzo wysokie wartości ciśnienie tętniczego mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia i wymagają natychmiastowego leczenia.

wzrostcisnienia

Fot. Znaczny wzrost ciśnienia tętniczego może wymagać dodatkowej diagnostyki i natychmiastowego leczenia (źródło: www.pixabay.com/pl).

 

Piśmiennictwo:

[1] Czarnecka D, Jankowski P, Kopeć G, i wsp. Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia dotyczące nadciśnienia tętniczego: aktualizacja 2017. Kardiol Pol 2017;75:282–5. doi:10.5603/KP.2017.0055

[2] Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Kardiol Pol. 2019;77(2):71-159. doi: 10.5603/KP.2019.0018

[3] Tykarski A, Filipiak KJ, Januszewicz A, i wsp. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym — 2019 rok. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2019;5(1):1-86[1]

[4] Zdrojewski T, Rutkowski M, Bandosz P, i wsp. Ocena rozpowszechnienia i kontroli czynników ryzyka chorób serca i naczyń w Polsce - badanie NATPOL 1997, 2002, 2011. [w] Epidemiologia i prewencja chorób układu krążenia, red. Kopeć G, Jankowski P, Pająk A, Drygas W. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2015, pp. 59–66.

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności