Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Dr n. med. Agnieszka Sarnecka

 

Do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu konieczne jest właściwe współdziałanie tworzących go narządów. Choroby jednego narządu mogą prowadzić do uszkodzenia innych, a leczenie danej jednostki chorobowej może wymagać modyfikacji w zależności od innych schorzeń. Dlatego leczenie pacjenta kardiologicznego często wymaga współpracy ze specjalistami innych dziedzin, w szczególności diabetologa, nefrologa, okulisty czy pulmonologa.

Przewlekła choroba nerek jest znanym czynnikiem zwiększającym ryzyko takich chorób układu krążenia, jak zawał serca, udar mózgu, nadciśnienie tętnicze czy niewydolność serca. Funkcję nerek ocenia się na podstawie wskaźnika eGFR, obliczanego w oparciu o stężenie kreatyniny w surowicy. Prawidłowo eGFR wynosi powyżej 90ml/min/1,72m2. Im niższa jest jego wartość, tym większe uszkodzenie nerek i ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Przykładowo, osoby z eGFR poniżej 30ml/ min/1,72m2 mają bardzo wysokie ryzyko zawału serca i udaru mózgu, porównywalne do pacjentów, którzy już przebyli zawał serca czy rewaskularyzację wieńcową, a u pacjentów dializowanych ryzyko tych zdarzeń wzrasta nawet 20-30-krotnie.

Choroby nerek wpływają nie tylko na rozwój chorób serca, ale także mają duży wpływ na ich leczenie. Z jednej strony właściwe rozpoznanie patologii związanej z nerkami może umożliwić skuteczne leczenie kardiologiczne, np. leczenie nadciśnienia tętniczego wtórnego do zwężeń tętnic nerkowych. Z drugiej strony, znacznie częstszej w codziennej praktyce klinicznej, znajomość funkcji nerek jest niezbędna do dobrania odpowiedniej, bezpiecznej dla pacjenta, dawki wielu leków kardiologicznych. Czasem znacznie upośledzona funkcja nerek może stanowić przeciwwskazanie do stosowania danego leku w ogóle. Wiele leków jest metabolizowanych przez nerki i w sytuacji, gdy funkcja nerek jest uszkodzona dochodzi do ich wolniejszego wydalania i przez to większego stężenia we krwi. Z tego powodu dawka leku powinna być mniejsza niż u pacjenta z prawidłową funkcją nerek.

Stosowanie wielu leków kardiologicznych wymaga systematycznego monitorowania funkcji nerek oraz stężenia elektrolitów z trakcie leczenia. Przykładem jest stosowanie nowych leków przeciwkrzepliwych czy powszechnie stosowanych w kardiologii leków działających na układ renina-angiotensyna-aldosteron, takich jak inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I), blokery receptora angiotensyny (sartany) i antagoniści receptora mineralokortykoidowego.

Przewlekła choroba nerek ogranicza również możliwość badań i procedur diagnostycznych z użyciem środków kontrastowych, zarówno zawierających związki jodowe, które używane są podczas tomografii komputerowej, koronarografii czy angioplastyce wieńcowej, jak również zawierających gadolin, stosowanych do badań rezonansu magnetycznego. Kwalifikując pacjenta do tych badań i procedur należy dokładnie ocenić ryzyko ciężkiego uszkodzenia nerek, które może wymagać nawet dializoterapii oraz odpowiednio przygotować pacjenta, przede wszystkim poprzez odpowiednie nawodnienie.

Podsumowując, leczenie pacjenta kardiologicznego wymaga znajomości funkcji nerek i jej systematycznej kontroli.

tabsynanerki

 

Fot. Ocena funkcji nerek jest niezbędna do ustalenia leczenia kardiologicznego.

 

Piśmiennictwo:

[1] Imiela J, Filipiak KJ, Więcek A, Chudek J. Układ krążenia w chorobach nerek [w] Interna Szczeklika 2018, red. Gajewski P, Medycyna Praktyczna, Kraków 2018

[2] Drabczyk R. Zasady stosowania leków u pacjentów z chorobami nerek. https://www.mp.pl/pacjent/nefrologia/choroby/chorobyudoroslych/167804,zasady-stosowania-lekow-u-osob-z-chorobami-nerek [odczyt 8.10.2019].

[3] Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2016;37:2129-2200m. doi:10.1093/eurheartj/ehw128.

[4] Valgimigli M, Bueno H, Byrne RA, Collet J-P, Costa F, Jeppsson A, et al. 2017 ESC focused update on dual antiplatelet therapy in coronary artery disease developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2017:1–48. doi:10.1093/eurheartj/ehx419.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności