Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Paweł Prochownik

 

Koronawirus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronawirus 2) jest odpowiedzialny za ostre uszkodzenie płuc pod nazwą COVID-19 (coronavirus disease-19).

Choroba ta polega ona na uszkodzeniu płuc w wyniku śródmiąższowych zmian zapalnych. U około 14% osób zakażonych ma ona przebieg ciężki, w około 5 % bardzo ciężki. Powikłaniami mogą być zespół ostrej niewydolności oddechowej, wstrząs septyczny lub niewydolność mięśnia sercowego.

Na podstawie dotychczasowych obserwacji stwierdzono, że pacjenci z rozpoznaną już chorobą układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba wieńcowa, kardiomiopatie, cukrzyca) oraz w starszym wieku są zagrożeni ciężkim przebiegiem COVID-19 i złym rokowaniem. Istnieją jednak również doniesienia o uszkadzającym wpływie na serce u młodych, dotychczas zdrowych osób. SARS-CoV2 może wiązać się z zapaleniem mięśnia sercowego i jego ostrą niewydolnością, arytmią, zawałem serca oraz zatorami naczyniowymi. Uszkodzenie serca pogarsza rokowanie pacjenta.

Według naukowców wirus wnika do komórek gospodarza (płuc i serca) poprzez tzw. receptory ACE2. Uszkodzenie komórek następuje w wyniku namnażania się wirusa oraz silnej reakcji zapalnej gospodarza. Receptory ACE2 należą do grupy receptorów powiązanych z hormonem angiotensynąPaweł Prochownik

 

Koronawirus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronawirus 2) jest odpowiedzialny za ostre uszkodzenie płuc pod nazwą COVID-19 (coronavirus disease-19).

Choroba ta polega ona na uszkodzeniu płuc w wyniku śródmiąższowych zmian zapalnych. U około 14% osób zakażonych ma ona przebieg ciężki, w około 5 % bardzo ciężki. Powikłaniami mogą być zespół ostrej niewydolności oddechowej, wstrząs septyczny lub niewydolność mięśnia sercowego.

Na podstawie dotychczasowych obserwacji stwierdzono, że pacjenci z rozpoznaną już chorobą układu sercowo-naczyniowego (nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba wieńcowa, kardiomiopatie, cukrzyca) oraz w starszym wieku są zagrożeni ciężkim przebiegiem COVID-19 i złym rokowaniem. Istnieją jednak również doniesienia o uszkadzającym wpływie na serce u młodych, dotychczas zdrowych osób. SARS-CoV2 może wiązać się z zapaleniem mięśnia sercowego i jego ostrą niewydolnością, arytmią, zawałem serca oraz zatorami naczyniowymi. Uszkodzenie . Ma ona związek z rozwojem nadciśnienia tętniczego oraz niekorzystną przebudową serca w przypadku jego uszkodzenia. Od lat stosowane leki wpływające na ten hormon (inhibitory konwertazy angiotensyny oraz sartany) są kluczowe w terapii nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca o różnym pochodzeniu. Mimo początkowych obaw nie udowodniono, by leki te pogarszały przebieg COVID-19, w związku z czym eksperci nie zalecają ich odstawiania. Dane naukowe podkreślają, jak ważne, szczególnie w dobie pandemii, jest prawidłowe leczenie chorób układu krążenia. Nie można przecenić stosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny, by aby nie narażać na zakażenie siebie oraz osób szczególnie predysponowanych do krytycznego przebiegu COVID-19.

koronawirus

Fot. Koronawirus może uszkadzać również serce.

 

Piśmiennictwo

  1. Gorbalenya AE, Baker SC, Baric RS, et al. The species Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: classifying 2019-nCoV and naming it SARS-CoV-2. Nat Microbiol. 2020; 5: 536-544.

  2. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020 Feb 24. [Epub ahead of print].

  3. Huang C, Wang Y, Li X, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet. 2020; 395: 497-506.

  4. Witkowski A, et al. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Kardiologia podczas epidemii COVID-19. Stanowisko PTK. Retrieved April 30, 2020, from https://ptkardio.pl/aktualnosci/2-stanowiska.

  5. De Simone G, et al. European Society of Cardiology. Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers. 13 Mar 2020. Retrieved April 30, 2020, from https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-ace-inhibitors-and-ang.

 

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności