Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Lek. Urszula Gancarczyk

Zakażenie nazywane również infekcją to stan, w którym potencjalnie chorobotwórcze czynniki, np. bakterie, wirusy, grzyby, przedostają się do organizmu człowieka, ulegają w nim namnożeniu, a po przełamaniu mechanizmów odpornościowych doprowadzają do rozwoju danej jednostki chorobowej.

Wyróżniamy wiele klasyfikacji zakażeń biorąc pod uwagę m. in.

- rodzaj patogenu:

 • zakażenie bateryjne,

 • zakażenie wirusowe,

 • zakażenie grzybicze;

- źródło czynnika zakaźnego:

 • osoba zakażona,

 • zwierzę (choroba/zakażenie odzwierzęce),

 • czynnik nieożywiony np. gleba;

- sposób szerzenia się infekcji:

 • zakażenie przenoszone drogą kropelkową,

 • zakażenie przenoszone drogą pokarmową,

 • zakażenie przenoszone drogą płciową,

 • zakażenie przenoszone poprzez kontakt z krwią itd.;

- rodzaj zakażenia:

 • zakażenia nabyte,

 • zakażenia wrodzone;

- zasięg infekcji wywołanej u osoby zakażonej:

 • zakażenia miejscowe,

 • zakażenia uogólnione;

- warunki oraz miejsce, w którym doszło do zakażenia:

 • zakażenia zewnątrzszpitalne,

 • zakażenia wewnątrzszpitalne.

- jak również czy jest to infekcja pierwotne (tj. wywołana po raz pierwszy przez dany czynnik chorobotwórczy) czy ponowne zakażenie.

Występowanie w danym miejscu i w określonym czasie nowych przypadków zachorowań na tą samą chorobę zakaźną określane jest mianem ogniska epidemicznego.

Epidemia (gr. epi „na”, demos „lud”) to pojęcie odnoszące się do większego zjawiska. Oznacza występowanie w danym rejonie zakażeń w znacznie większej niż zazwyczaj liczbie, jak również nowe zachorowania na chorobę zakaźną, która dotychczas nie występowała.

Wielotysięczne zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola w krajach Afryki Zachodniej (Gwinea, Sierra Leone, Liberia) w latach 2014-2016, zakażenia u ludzi dotychczas nieznanym koronawirusem SARS-Cov wywołującym zespół ciężkiej niewydolności oddechowej (SARS) rozpoznane po raz pierwszy w Chinach oraz Wietnamie w 2003r, a także bardzo liczne przypadki infekcji wirusem MERS-Cov w krajach Bliskiego Wschodu w 2012 to tylko kilka przykładów epidemii jakie w ciągu ostatnich lat występowały w różnych rejonach świata.

Terminem pandemia (gr. pan „wszyscy”, demos „lud”) określa się epidemię, która swoim zasięgiem obejmuje nie tylko wiele krajów, ale również wiele kontynentów.

Jedną z największych pandemii w historii była pandemia grypy A typu H1N1 nazywana potocznie „hiszpanką”. W latach 1918-1920 swoim zasięgiem pandemia objęła wszystkie kontynenty. W wyniku zarażenia wirusem grypy zachorowało łącznie około 500 mln osób (1/3 ówczesnej populacji świata) a zmarło, według różnych szacunków, od 25 do nawet 100 mln osób.

Od listopada 2019 jesteśmy świadkiem występowania nowej epidemii spowodowanej przez wcześniej nieznany koronawirus SARS-Cov-2. Wywołuje on chorobę, przede wszystkim układu oddechowego, nazwaną Covid-19. Pierwsze zachorowania występowały głównie w mieście Wuhan, stolicy chińskiej prowincji Hubei, jednak w ciągu kolejnych tygodni nowe przypadki zakażenia wirusem SARS-Cov-2 potwierdzono łącznie w ponad 200 krajach na całym świecie.

Z uwagi na zasięg zachorowań Światowa Organizacja Zdrowia zdefiniowała chorobę jako pandemię. Do 25 sierpnia 2020 łączna liczba potwierdzonych zachorowań na Covid-19 wyniosła przeszło 20 mln, a śmierć w wyniku zakażenia poniosło ponad 800 tysięcy osób.

 

pandemia globus

Fot. Pandemia obejmuje swoim zasięgiem wiele kontynentów.

 

Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych i ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239).

 2. Subissi L, Keita M et al, Ebola Virus Transmission Caused by Persistently Infected Survivors of the 2014–2016 Outbreak in West Africa, J Infect Dis. 2018 Dec 15; 218(Suppl 5): S287–S291.

 3. Aisha M. Al-Osail, Marwan J. Al-Wazzah, The history and epidemiology of Middle East respiratory syndrome corona virus, „Multidisciplinary Respiratory Medicine”, 12, 2017,

 4. Erkoreka A, The Spanish influenza pandemic in occidental Europe (1918–1920) and victim age, „Influenza and Other Respiratory Viruses”, 4 (2), 2010, s. 81–89,

 5. David S.I. Hui i inni, The continuing 2019-nCoV epidemic threat of novel coronaviruses to global health – The latest 2019 novel coronavirus outbreak in Wuhan, China, „International Journal of Infectious Diseases”, 91, 2020, s. 264–266,

 6. Covid-19 Coronavirus Pandemic [online] Wordometer [dostęp 2020-06-01] Dostępny w internecie: https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności