Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Dr n. med. Kamil Jonas

Wiele chorób metabolicznych może wpływać na układ krążenia. W ostatnim czasie można zaobserwować rosnącą liczbę osób z hipercholesterolemią, cukrzycą oraz insulinoopornością, czyli zmniejszoną odpowiedzią tkanek ciała na działanie insuliny. Schorzenia te prowadzą do rozwoju miażdżycy, nadciśnienia tętniczego a także mogą bezpośrednio uszkadzać mięsień sercowy, prowadząc do rozwoju kardiomiopatii cukrzycowej. W jej przebiegu wysoki poziom glukozy oraz insuliny nasila odkładanie się lipidów i produktów przemiany cukrów w komórkach mięśnia sercowego co może prowadzić do przebudowy i upośledzenia funkcji serca. Towarzyszący temu stan zapalny a powstające wolne rodniki stanowią dodatkowe czynniki uszkadzające układ krążenia. Niewydolny mięsień sercowy wymaga zaopatrzenia w cukry proste, co jest jednak blokowane przez zwiększoną insulinooporność. U chorych z cukrzycą i insulinoopornością częściej dochodzi do rozwoju niewydolności serca i śmierci niż u osób bez tych schorzeń.

Oprócz cukrzycy czy hipercholesterolemii spotyka się także inne rzadkie choroby, które na skutek zaburzenia metabolizmu cukrów, białek lub kwasów nukleinowych mogą prowadzić do rozwoju chorób serca. Choroba Fabrego, jest jedną z chorób spichrzeniowych związanych z mutacją genetyczną skutkującą niedoborem enzymu rozkładającego sfingolipidy, które odkładają się w różnych organach, w tym w sercu i naczyniach. U większości cierpiących na tą chorobę rozwija się przerost lewej komory serca, prowadzący do jej włóknienia i rozwoju niewydolności serca. Do objawów choroby Fabrego należą duszność, kołatania serca i bóle w klatce piersiowej. Ujawniają się one zwykle w 3 dekadzie życia lub później. Leczenie polega na stosowaniu enzymatycznej terapii z astępczej oraz postępowaniu objawowym. Innym przykładem dziedzicznej choroby spichrzeniowej mogącej wpływać na funkcję serca jest choroba Pompego. Cechuje się ona nieprawidłowym działaniem enzymu rozkładającego glikogen, który jest wielocukrem stanowiącym w normalnych warunkach zapas glukozy dla aktywnych metabolicznie tkanek. Glikogen magazynowany jest głównie w mięśniach, w tym również w mięśniu sercowym. Brak możliwości rozkładu tej substancji może prowadzić do przerostu i niewydolności lewej komory serca już u niemowląt. Wczesne zastosowanie enzymatycznej terapii zastępczej pozwala na zatrzymanie niekorzystnej przebudowy mięśnia sercowego.

dietawcukrzycy

Fot. Dieta ma zasadnicze znaczenie w cukrzycy.

 

Piśmiennictwo:

Szczeklik A, i wsp. Choroby wewnętrzne. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2018.

Jaroń K i wsp. Dysfunkcje mięśnia sercowego w przebiegu chorób spichrzeniowych https://journals.viamedica.pl/kardiologia_inwazyjna/article/view/47368/36676

Radzik E, i wsp. Niewydolność serca u chorych na cukrzycę https://diabetologia.mp.pl/powiklania/inne/215955,niewydolnosc-serca-u-chorych-na-cukrzyce https://diabetologia.mp.pl/powiklania/inne/215955,niewydolnosc-serca-u-chorych-na-cukrzyce

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności