Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Dr n. med. Kamil Jonas

Patogeny takie jak bakterie, wirusy i grzyby mogą u człowieka powodować infekcje wielu różnych narządów i układów, w tym układu krążenia.

Bakterie są to mikroorganizmy o prostej budowie komórkowej, które występują niemal w każdym siedlisku na Ziemi. Każdy gatunek bakterii ma inne możliwości oddziaływania na organizm człowieka. Niektóre z nich odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego i odporności, inne z kolei mogą powodować groźne choroby czy zatrucia pokarmowe. Gronkowce i paciorkowce mogą na przykład powodować choroby skóry, zapalenie gardła, płuc a u osób obciążonych innymi schorzeniami także zapalenie struktur serca. Bakterie są najczęstszym czynnikiem prowadzącym do zakażenia wsierdzia, zastawek serca i urządzeń wszczepialnych wewnątrz jam serca np. elektrod kardiostymulatora. Objawy takiej infekcji są zwykle niecharakterystyczne i obejmują gorączki, osłabienie a także cechy wskazujące na niewydolność serca. W leczeniu infekcji bakteryjnych zwykle stosuje się dożylnie podawane antybiotyki, które wykazują właściwości bakteriobójcze lub hamują możliwość namnażania się tych drobnoustrojów.

Wirusy mogą infekować wszystkie formy życia, same nie mają jednak struktury komórkowej czy własnych układów metabolicznych dlatego do namnażania wykorzystują komórki swoich żywicieli. Ich duża zdolność do zmiany swojej struktury genetycznej powoduje szybkie pojawianie się nowych chorób wirusowych. Objawiają się one często jako przeziębienie, przebiegają z gorączka, złym samopoczuciem, kaszlem lub katarem. Większość infekcji wirusowych ustępuje samoistnie, niektóre mogą jednak mogą mieć ciężki przebieg i powodować poważne powikłania, jak na przykład zapalenie płuc czy zapalenie mięśnia sercowego. To właśnie infekcje wirusowe stanowią najczęstszą przyczynę zapalenia mięśnia sercowego, choć dokładna częstość tego schorzenia nie jest znana. Do najczęstszych objawów należą ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, duszność, choć w zapaleniu mięśnia sercowego przebiegającym łagodnie objawy mogą nie występować w ogóle. Leczenie polega głównie na odpoczynku, ograniczeniu spożywania alkoholu, a gdy znany jest dokładny czynnik chorobotwórczy możliwe jest przyczynowe leczenie przeciwdrobnoustrojowe. Należy pamiętać, że antybiotyki nie działają na wirusy, mogą być natomiast wykorzystywane do leczenia chorób wirusowych, w których doszło dodatkowo do wtórnego zakażenia bakteryjnego.

Grzyby mogą powodować u ludzi choroby zwane grzybicami. Zwykle dotyczą one skóry, paznokci lub włosów. U osób długotrwale leczonych antybiotykami i z obniżoną odpornością może także dochodzić do zajęcia narządów wewnętrznych, np. przewodu pokarmowego, płuc czy serca. Grzybicze infekcje układu sercowo-naczyniowego mogą przebiegać jako zapalenie wsierdzia, mięśnia sercowego, osierdzia lub łożyska naczyniowego (zwłaszcza w przypadku obecności cewników lub protez naczyniowych). Leczenie polega na stosowaniu preparatów przeciwgrzybiczych, podawanych dożylnie. W przypadku grzybiczych infekcji układu sercowo-naczyniowego często konieczne jest chirurgiczne usunięcie zajętych tkanek, np. wymiana zastawki serca lub usunięcie elektrody kardiostymulatora.

RTGklatki

Fot. Zdjęcie RTG klatki piersiowej przedstawia masywne wirusowe zapalenie płuc.

Piśmiennictwo:

Szczeklik A, i wsp. Choroby wewnętrzne. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2018.

Stępińska J. Infekcyjne zapalenie wsierdzia.

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.2.13.

Bilińska Z. Zapalenie mięśnia sercowego.

https://www.mp.pl/pacjent/choroby-ukladu-krazenia/choroby/87627,zapalenie-miesnia-sercowego

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności