Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Dr n. med. Kamil Jonas

Tętnicze nadciśnienie płucne jest chorobą, w której tętniczki naczyń płucnych ulegają niekontrolowanemu rozplemowi, prowadząc do ich zwężania i zamykania. Skutkami tych zmian są wzrost ciśnienia w tętnicy płucnej i niewydolność serca. Jednym z głównych objawów nadciśnienia płucnego jest duszność, obecna zwłaszcza podczas wysiłku. Dolegliwości te istotnie wpływa na ograniczenie tolerancji wysiłku fizycznego.

Podczas aktywności fizycznej, zwiększona praca mięśni szkieletowych wymusza wzrost ilości krwi przepływającej zarówno przez mięśnie jak i przez płuca. Na przykład w czasie spokojnego spaceru dochodzi do dwukrotnego, a podczas wysiłku o dużej intensywności nawet do pięciokrotnego zwiększenia objętości tłoczonej przez serce krwi w jednostce czasu. Ten wzrost przepływu możliwy jest między innymi dzięki zwiększonej kurczliwości mięśnia sercowego. Przy prawidłowym krążeniu płucnym krótkotrwały, intensywny wysiłek fizyczny jest rekompensowany wzrostem kurczliwości prawej komory serca. W przypadku nadciśnienia płucnego bardzo szybko dochodzi jednak do znacznego zwiększenia ciśnienia w tętnicy płucnej i przeciążenia prawej komory serca, co może skutkować jej uszkodzeniem oraz niewydolnością.

W wyniku zbyt intensywnego wysiłku fizycznego u chorych na nadciśnienie płucne może dochodzić do nasilenia objawów niewydolności serca, występowania omdleń, zaburzeń rytmu serca czy krwioplucia. Z tego powodu intensywny wysiłek fizyczny jest w tej grupie przeciwwskazany. Należy jednak pamiętać, że podejmowanie aktywności fizycznej o mniejszej intensywności, w miarę własnych możliwości pozostaje korzystne. Istotnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo takiej aktywności jest stosowanie odpowiednio dobranego leczenia i podejmowanie jedynie wysiłku, który nie powoduje nasilenia duszności czy wystąpienia objawów przedomdleniowych. Co więcej, jak wykazały ostatnie badania umiarkowana aktywność fizyczna u leczonych pacjentów, pozostających pod specjalistycznym nadzorem może przynieść istotne korzyści zdrowotne. Zastosowanie nadzorowanej rehabilitacji kardiologicznej pozwoliło między innymi na poprawę tolerancji wysiłku fizycznego i jakości życia przy dobrym profilu bezpieczeństwa. Wciąż nie jest jednak jasne jaki jest najlepszy sposób na prowadzenie treningu u pacjentów z nadciśnieniem płucnym.

 

TestSpiro

Fot. Test spiroergometryczny pomaga ocenić wydolność pacjenta z nadciśnieniem płucnym.

Piśmiennictwo:

Jonas K, Kopeć G. Rehabilitacja u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Kardiologia po Dyplomie, 2018. https://podyplomie.pl/kardiologia/30107,rehabilitacja-u-pacjentow-z-tetniczym-nadcisnieniem-plucnym

Pandey A, Garg S, Khunger M, et al. Efficacy and Safety of Exercise Training in Chronic Pulmonary Hypertension: Systematic Review and Meta-Analysis. Circ Heart Fail 2015;8(6):1032-43.

Galiè N, Humbert M, Vachiery JL, et al. 2015 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Joint Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS): Endorsed by: Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart J 2016;37(1):67-119.

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności