Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Dr hab. n. med. Monika Komar, prof. UJ

Zalecenia dietetyczne u dorosłego z wrodzoną wadą serca nie różnią się zdecydowanie od rekomendacji dla populacji ogólnej. Eksperci światowej organizacji zdrowia (WHO) w prewencji chorób sercowo-naczyniowych zalecają zbilansowaną dietę śródziemnomorską, jak i nordycką, opartą na rybach i owocach morza. Pierwsza z powyższych diet zawiera duże ilości owoców i warzyw, zaleca jedzenie orzechów i używanie oliwy z oliwek. Druga to głównie owoce jagodowe oraz olej rzepakowy. To wszystko sprawia, że są one kluczowym czynnikiem obniżającym ryzyko chorób serca. Eksperci z WHO twierdzą, że stosowanie ich na co dzień pozwoliłoby na uniknięcie ok. 40 mln zgonów rocznie na całym świecie.

W populacji chorych z wrodzonymi wadami serca otyłość może być przyczyną zwiększonego obciążenia serca i dysfunkcji rozkurczowej lewej komory, a ponadto jest niezależnym czynnikiem ryzyka choroby wieńcowej i przedwczesnych zgonów u osób dorosłych. Dieta chorych z wrodzonymi wadami serca powinna zatem być tak dobrana, by nie dopuszczać do nadwagi i otyłości, a w przypadku ich wystąpienia umożliwiać redukcję masy ciała.

Zalecenia dietetyczne dla chorego z wrodzoną wadą serca powinny uwzględniać dostosowanie podaży kalorii do wydatku energetycznego pacjenta, różnorodność stosowanych produktów (Ryc. 1) oraz zachowanie następujących proporcji poszczególnych składników pożywienia:

tłuszcze < 35% zapotrzebowania energetycznego, w tym:

nasycone kwasy tłuszczowe poniżej 10% zapotrzebowania energetycznego (poniżej 7% zapotrzebowania energetycznego u osób ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym),

izomery trans nienasyconych kwasów tłuszczowych poniżej 1% zapotrzebowania energetycznego ,

wielonienasycone kwasy tłuszczowe - 6-11% zapotrzebowania energetycznego przy stosunku kwasów n-6/n-3 mniejszym niż 4:1,

jednonienasycone kwasy tłuszczowe do 20% zapotrzebowania energetycznego.  

węglowodany > 50 % zapotrzebowania energetycznego,

białko - 15% zapotrzebowania energetycznego,

sód < 2,4 g dziennie (6 g soli), u osób z nadciśnieniem tętniczym sód < 2 g dziennie (5 g soli),

witaminy antyoksydacyjne i flawonoidy - odpowiednio duża ilość w diecie poprzez spożycie co najmniej 400 g dziennie warzyw i owoców (dotyczy ilości produktów rzeczywiście spożytych, po odliczeniu odpadów i resztek talerzowych),

błonnik- 30 - 45 g dziennie błonnika pochodzącego z produktów pełnoziarnistych, warzyw i owoców,

alkohol - spożycie napojów alkoholowych powinno być ograniczone do 2 jednostek dziennie (20g alkoholu dziennie) u mężczyzn oraz 1 jednostki dziennie (10g alkoholu dziennie) u kobiet niebędących w ciąży.

Wartość energetyczna pożywienia powinna być ograniczona do wielkości potrzebnej do utrzymania (lub uzyskania) prawidłowego wskaźnika masy ciała (BMI) < 25 kg/m2. Kiedy przestrzega się zasad zdrowego żywienia, nie ma potrzeby stosowania suplementów diety.

srodziemnomorskadieta

Ryc. 1. Zalecane różnorodne produkty w zbilansowanej diecie śródziemnomorskiej

 

Piśmiennictwo:

1) Jarosz M, Pachocka L. Rola dietetyka w prewencji i leczeniu chorób. Kompetencje i umiejętności dietetyka w Europie [w:] Jarosz M. (red.) Praktyczny podręcznik dietetyki Wyd. IŻŻ, Warszawa 2010: 11-13

2) W jaki sposób można zapobiegać chorobom serca i naczyń? [w:] Perk J, De Backer G, Gohlke H et all. Europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej na 2012 rok. Piąta Wspólna Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Innych Towarzystw Naukowych ds. Zapobiegania Chorobom Serca i Naczyń w Praktyce Klinicznej. Kardiol Pol 2012; 70, supl. I: 33-73

3) Kłosiewicz-Latoszek L, Szostak WB, Kopeć G i wsp. Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia dotyczące zasad prawidłowego żywienia [w:] Podolec P, Kopeć G. (red.) Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia – aktualizacja 2015, wyd.1, Kraków 2015: 47-50

4) Davis C, Bryan J, Hodgson J et all. Definition of the Mediterranean Diet: A Literature Review. Nutrients 2015, 7: 9139–9153

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności