Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Dr hab. m. med. Monika Komar, prof. UJ

Wysiłek fizyczny sprzyja polepszeniu stanu zdrowia osób z wrodzonymi wadami serca. Udowodniono, że aktywność ruchowa nie tylko poprawia rokowanie, ale także jest ważna z psychologicznego i społecznego punktu widzenia. Nierzadko nadopiekuńczość rodziców dzieci z rozpoznaną wrodzoną wadą serca powoduje, że mimo braku medycznych przeciwwskazań są one odsuwane od zajęć sportowych. Serce „lubi” wysiłek dynamiczny, trening cardio, na przykład nordic walking, bieganie, pływanie, jazdę na rowerze. Taka aktywność, uprawiana dla przyjemności i w umiarkowanym natężeniu, wspomaga efekty terapii kardiologicznej, poprawia samopoczucie pacjenta, przedłuża życie.

Regularna aktywność fizyczna:

Zwiększa wydolność układu sercowo-naczyniowego.

Wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenie objętości wyrzutowej serca i poprawę elastyczności naczyń krwionośnych, przez co zmniejsza się ryzyko miażdżycy i zapadalność na chorobę niedokrwienną serca. Redukuje o około 20-30 proc. ryzyko udaru mózgu.

Poprawia funkcje poznawcze organizmu. Wpływa na polepszenie procesów logicznego myślenia, poprawę koncentracji uwagi oraz pamięć.

Jest jedną z najbardziej skutecznych metod leczenie nadwagi i otyłości, wpływa na poprawę przemiany materii. Aktywność fizyczna to niezbędny element zarządzania kaloriami, w którym energia przyjęta wraz jedzeniem jest zużywana przez organizm.

Zapobiega rozwojowi cukrzycy typu 2, poprzez zwiększenie wrażliwości tkanek na działanie insuliny, co poprawia jej skuteczniejsze działanie. Regularne ćwiczenia ułatwiają wyrównanie glikemii, zwiększają zużycie glukozy przez pracujące mięśnie, a także mają istotny wpływ na zmniejszenie masy ciała.

Formułując zalecenia dotyczące wysiłku fizycznego i sportu, należy wziąć pod uwagę: możliwości chorego, wpływ wysiłku fizycznego na stan hemodynamiczny oraz ryzyko nagłej dekompensacji i zaburzeń rytmu, rodzaj sportu i przewidywane nasilenie wysiłku. Regularne ćwiczenia fizyczne mają udokumentowany korzystny wpływ na sprawność fizyczną,  dobrostan psychiczny i interakcje społeczne. Jako zalecenie ogólne można przyjąć, że ćwiczenie dynamiczne są lepsze niż wysiłek statyczny. U osób z rozpoznaną chorobą serca nagły zgon sercowy podczas wysiłku fizycznego zdarza się bardzo rzadko. Chorzy z niektórymi wadami (zespół Eisenmengera, tętnicze nadciśnienie płucne, serce jednokomorowe, wady tętnic wieńcowych, anomalia Ebsteina (Ryc. 1), skorygowane przełożenie pni tętniczych oraz przełożenie pni tętniczych po operacji zamiany przedsionków lub operacji Rastelliego) nie powinni uprawiać sportów wyczynowo z powodu ciężkości i złożoności morfologicznej wady oraz skłonności do ciężkich zaburzeń rytmu.

ZespolEb

Ryc. 1 Badanie echokardiograficzne u chorego z zespołem Ebsteina.

 

Piśmiennictwo:

Williams CA, Wadey C, Pieles G, Stuart G, Taylor RS, Long L. Physical activity interventions for people with congenital heart disease. Cochrane Database Syst Rev. 2020 Oct 28;10:CD013400. doi: 10.1002/14651858.CD013400.pub2. PMID: 33112424.

Tran D, Maiorana A, Ayer J, Lubans DR, Davis GM, Celermajer DS, d'Udekem Y, Cordina R. Recommendations for exercise in adolescents and adults with congenital heart disease. Prog Cardiovasc Dis. 2020 May-Jun;63(3):350-366. doi: 10.1016/j.pcad.2020.03.002. Epub 2020 Mar 19. PMID: 32201288.

Farzam K, Rajasurya V, Ahmad T. Sudden Death in Athletes. 2020 Aug 27. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 30969530.

Pieles GE, Oberhoffer R. The Assessment of the Paediatric Athlete. J Cardiovasc Transl Res. 2020 Jun;13(3):306-312. doi: 10.1007/s12265-020-10005-8. Epub 2020 May 4. PMID: 32367344; PMCID: PMC7360531.

 

 

 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności