Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

Dr n. med. Mateusz Brózda


            Rehabilitacja stanowi ważny element kompleksowej opieki kardiologicznej u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, po zawale mięśnia sercowego, a także po zabiegach angioplastyki wieńcowej. Dane z badań jasno wskazują, że u pacjentów, którzy przebyli ostry zespół wieńcowy zastosowanie rehabilitacji kardiologicznej zwiększa wydolność wysiłkową i jakość życia, zmniejsza liczbę hospitalizacji, a także znacząco poprawia rokowanie i przedłuża życie (1).


            Niemniej jednak wciąż znaczna część chorych, szczególnie mieszkających w małych miastach i na wsi, nie uczestniczy w rehabilitacji kardiologicznej z uwagi na trudności organizacyjne związane z uciążliwymi dojazdami do ośrodka rehabilitacji (2). Dla tej grupy chorych rozwiązaniem może być rehabilitacja domowa monitorowana telemedycznie.

            Monitorowanie telemedyczne (na odległość) to innowacyjna forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej, łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. Dzięki wykorzystaniu nowych technologii możliwe jest prowadzenie rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych przy zachowaniu odpowiedniego stopnia nadzoru i poziomu bezpieczeństwa.

            Najnowsze miniaturowe, mobilne aparaty do monitorowania telemedycznego pozwalają na rejestrowanie na odległość szeregu parametrów życiowych, takich jak: tętno, saturacja krwi tętniczej, ciągły zapis EKG, a także pomiar ciśnienia tętniczego krwi (fot.).

Dane telemedyczne są na bieżąco przekazywane do ośrodka rehabilitacji, gdzie lekarz nadzorujący sesję rehabilitacyjną interpretuje monitorowane parametry pod kątem bezpieczeństwa rehabilitacji (3). Dzięki bezpośredniej komunikacji głosowej lekarza z pacjentem poprzez wbudowany zestaw głośnomówiący oraz modem GSM możliwe jest natychmiastowe przerwanie wysiłku w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów.

            Aktualnie dostępne urządzania są proste w obsłudze oraz nie wymagają od pacjenta żadnych dodatkowych czynności (np. podłączenia telefonu komórkowego do wykonania transmisji). Umożliwia to prowadzenie zdalnej kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej w warunkach domowych nawet u pacjentów w starszym wieku czy z licznymi chorobami towarzyszącymi.

            Do głównych zalet rehabilitacji domowej monitorowanej telemedycznie należą zwiększenie dostępności do kompleksowej rehabilitacji kardiologicznej na odizolowanych lub odległych obszarach, poprawa komfortu i jakości opieki zdrowotnej, zredukowanie konieczności dojazdów i hospitalizacji oraz potencjalnie zmniejszenie kosztów leczenia i opieki zdrowotnej.

            Podsumowując, rehabilitacja domowa monitorowana telemedycznie jest innowacyjną formą nadzorowanej rehabilitacji kardiologicznej, która stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnej, szpitalnej rehabilitacji kardiologicznej, w szczególności dla pacjentów mieszkających w dużej odległości od najbliższego ośrodka rehabilitacji.

monitoring telemedycznyFot. Zestaw do monitorowania telemedycznego: (od lewej: ciśnieniomierz automatyczny, elektrody
samoprzylepne (górny rząd), ładowarka, miniaturowy aparat do telemedycznego monitorowania rehabilitacji
kardiologicznej, pulsoksymetr (dolny rząd).

 

Piśmiennictwo:

1. Kotseva K, Wood D, De Backer G, et al. Use and effects of cardiac rehabilitation in patients with coronary heart disease: results from the EUROASPIRE III survey. Eur J Prev Cardiol 2013;20(5):817-26.
2. Munro J, Angus N, Leslie SJ. Patient focused Internet-based approaches to cardiovascular rehabilitation – a systematic review. J Telemed Telecare 2013:19(6):347-53.
3. Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna. Stanowisko Komisji ds. Opracowania Standardów Rehabilitacji Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Folia Cardiol 2004, 11(Supl. A.).


Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności