Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

Lek. Aleksandra Lenart-Migdalska          Środki kontrastowe to substancje chemiczne używane w obrazowych badaniach diagnostycznych. Ich zadaniem jest poprawienie jakości uzyskiwanych obrazów narządów wewnętrznych człowieka poprzez zwiększenie kontrastu (różnicy kolorów) pomiędzy uwidocznionymi tkankami. Zastosowanie środków kontrastowych umożliwia uzyskanie podczas badania obrazowego większej liczby szczegółów, a dzięki temu dokładniejszą diagnostykę.


          W obrazowaniu medycznym stosowane są różne typy środków kontrastowych. Możemy je sklasyfikować w oparciu o rodzaj badania, podczas którego są podawane.

          W badaniach z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego (np. rentgenogram, tomografia komputerowa, angiografia) najczęściej stosowanymi środkami kontrastowymi są jod i bar. Dożylne stosowanie środka kontrastowego może wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych, dlatego przed wykonaniem badania zawsze należy poinformować personel medyczny pracowni o występowaniu następujących czynników ryzyka: powikłania po wcześniejszym podaniu środka kontrastowego, alergia, astma, zaburzenia czynności nerek lub wątroby, choroby tarczycy, niewydolność układu krążenia i układu oddechowego.

          W diagnostyce obrazowej metodą rezonansu magnetycznego powszechnie używanymi kontrastami są związki gadolinu. Dobór konkretnego kontrastu zależy od części ciała, która będzie diagnozowana, gdyż różne kontrasty penetrują do różnych narządów. Szczególną zaletą środków kontrastowych na bazie gadolinu jest większe bezpieczeństwo u chorych z niewydolnością nerek i chorobami tarczycy w porównaniu ze środkami stosowanymi w diagnostyce rentgenowskiej.

          Ultrasonograficzne środki kontrastowe poprawiają jakość diagnostyczną obrazu ultrasonograficznego, poprawiają rozdzielczość obrazu i zmniejszają artefakty. Najważniejszym składnikiem tych preparatów są mikropęcherzyki gazu, które pacjentowi podaje się drogą dożylną, a po podaniu pozostają w układzie krążenia. Po badaniu gaz obecny w pęcherzykach wydalany jest przez płuca, dzięki czemu środki te nie wykazują działań toksycznych na nerki i wątrobę. Nie zawierają one jodu więc są bezpieczne dla osób z chorobami tarczycy. Metoda ta uważana jest za bardziej bezpieczną niż badania z użyciem środków jodowych. Przeciwwskazaniem do wykonania badania ultrasonograficznego z podaniem kontrastu jest min. nadwrażliwość na podawane składniki, ciężkie choroby serca, ciąża i okres karmienia piersią.

 

kontrast

Fot. Środki kontrastowe stosowane do diagnostyki kardiologicznej są podawane dożylnie. 

 

Piśmiennictwo:

  1. Thomsen HS i wsp., Wytyczne European Society of Urogenital Radiology na temat Bezpieczeństwa Środków Kontrastowych. The British Journal of Radiology, 76 (2003), 513–518. Źródło: www.esur.org

  2. Lipiec P i wsp. Bezpieczeństwo nieinwazyjnych technik obrazowania serca i naczyń. Stanowisko grupy ekspertów polskiego Klinicznego Forum Obrazowania Serca i Naczyń. Kardiologia Polska 2013; 71, 3: 301–307;

  3. Gołębiowski M, Diagnostyka obrazowa – podstawy teoretyczne i metodyka badań. Pod redakcja B. Pruszyńskiego, PZWL 2003

  4. Jaroszyńska A i wsp., Nefropatia indukowana kontrastem radiologicznym. Forum Medycyny Rodzinnej 2012, tom 6, nr 3, 139–148

  5. Katayama H. et al. Adverse reactions to ionic and nonionic contrast media. A report from the Japanese Committee on the Safety of Contrast Media; Radiology 1990;175:6218

  6. http://radiology.bayer.com.pl/informacje-dla-pacjentow/tomografia-komputerowa/srodki-kontrastowe-stosowane-w-badaniach-metoda-tomografii-komputerowej-tk/

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności