Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz

 

Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych (computed tomography angiography - CTA) jest to badanie, w którym po donaczyniowym podaniu środka kontrastowego i prześwietleniu promieniami rentgenowskimi można uwidocznić przebieg i wygląd naczyń wieńcowych. Obrazowanie tętnic wieńcowych przy użyciu wielorzędowej tomografii komputerowej jest możliwe dzięki uzyskaniu obrazu trójwymiarowego naczynia w czasie rzeczywistym, pod dowolnym kątem, uwidocznienia ściany naczynia i blaszek miażdżycowych (także tych mniejszych, zwężających światło naczynia o mniej niż 50%). Badanie służy ocenie stopnia zwężenia tętnic wieńcowych, określeniu współczynnika uwapnienia ścian tętnic, określeniu zmian miażdżycowych w ich ścianach, stwierdzeniu nieprawidłowości ujść oraz przebiegu naczyń wieńcowych, malformacji, mostków mięśniowych oraz ocenie drożności pomostów aortalno- wieńcowych (bypass'ów) po operacjach kardiochirurgicznych.

Wskazania do tomografii komputerowej tętnic wieńcowych

Badanie jest wykorzystywane do diagnostyki choroby wieńcowej. Podstawowym wskazaniem do jego wykonania jest wykluczenie obecności zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u osób z niskim lub pośrednim prawdopodobieństwem choroby wieńcowej oraz w przypadku, gdy inne nieinwazyjne metody (np.: test wysiłkowy czy badanie izotopowe) nie pozwalają na wykluczenie choroby wieńcowej, lub wyniki tych badań są niejednoznaczne. Może ono również służyć do diagnostyki pacjentów kwalifikowanych do operacji kardiochirurgicznych (np.: wymiany zastawki wewnątrzsercowej), lub niekardiochirurgicznych, u których wymagana jest ocena tętnic wieńcowych.

Wykonanie badania

Pacjent powinien być na czczo przez minimum 4-6 godzin przed badaniem. Badanie tętnic wieńcowych przy użyciu tomografii komputerowej trwa od 15 do 20 minut. Przez założony wcześniej dostęp dożylny podawany jest środek kontrastowy, a następnie po kilku-kilkunastu sekundach następuje skanowanie. Dookoła ciała pacjenta porusza się lampa wytwarzająca promieniowanie rentgenowskie. Wykonywana jest seria zdjęć, która później jest przetwarzana w celu uzyskania pełnego obrazu diagnostycznego. W tym czasie konieczne jest ścisłe stosowanie się do poleceń personelu (np. wstrzymanie powietrza). Zazwyczaj nie ma potrzeby odstawiania leków ani przyjmowania dodatkowych preparatów, jednak zawsze należy wcześniej powiadomić lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach i obecnie istniejących chorobach.

Przeciwwskazania do wykonania badania

Wykonanie badania jest bezwzględnie przeciwwskazane u kobiet w ciąży, gdyż może powodować wady wrodzone płodu. Również uszkodzenie funkcji nerek (objawiające się podwyższonym stężeniem kreatyniny) może być przeciwwskazaniem do wykonania badania. Względnym przeciwwskazaniem jest znaczna zmienność częstości rytmu serca oraz szybkie migotanie przedsionków.

 

Ryc. Badanie tomograficzne tętnic wieńcowych z podaniem kontrastu do naczyń wieńcowych.

 

Piśmiennictwo

  1. Raff GL, Gallagher MJ, O’Neill WW, Goldstein JA. Diagnostic accuracy of noninvasive coronary angiography using 64-slice spiral computed tomography. J Am Coll Cardiol 2005; 46:552–557

  2. Budoff MJ, Dowe D, Jollis JG, et al. Diagnostic performance of 64-multidetector row coronary computed tomographic angiography for evaluation of coronary artery stenosis in individuals without known coronary artery disease: results from the prospective multicenter ACCURACY (Assessment by Coronary Computed Tomographic Angiography of Individuals Undergoing Invasive Coronary Angiography) trial. J Am Coll Cardiol 2008; 52:1724–173

  3. Zagrodzka M.Angiografia tętnic wieńcowych metodą TK jako filtr przed koronarografią. Kardiologia po Dyplomie 2012; 11 (11): 55-58

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności