Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Lek. Kamil Jonas

pH osocza krwi, czyli ilościowa miara kwasowości – prawidłowo wynosi około 7,4, co warunkowane jest obecnością w organizmie substancji o charakterze kwaśnym i zasadowym. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie komórek, tkanek i narządów ludzkiego ciała wskaźnik ten musi być jednak na bieżąco korygowany. W pewnych okolicznościach jak na przykład wskutek zatruć, poważnych błędów dietetycznych, źle kontrolowanej cukrzycy, przewlekłej biegunki czy innych chorób kontrola równowagi kwasowo-zasadowej okazuje się jednak niewystarczająca i spadek wartości pH prowadzi do rozwoju kwasicy.

Równowaga kwasowo-zasadowa naszego organizmu jest kontrolowana przez wiele narządów, kluczową rolę obok układów buforowych krwi i tkanek pełnią tu nerki i płuca, których praca pozwala w wydajny sposób dostosowywać poziom pH do zmieniających się warunków:

  • kontrola równowagi kwasowo-zasadowej przez płuca jest prawie natychmiastowa i polega głównie na zmianie częstości oddychania. W przypadku obniżenia się pH poniżej pewnej granicy układ oddechowy stymulowany jest do szybszej pracy, co pozwala na usunięcie z krwi nadmiaru dwutlenku węgla. Zapobiega to jego przekształcaniu w kwas węglowy i w rezultacie podnosi wartość pH,

  • nerki z kolei posiadają zdolność do kontroli pH w sposób powolny i długotrwały. Gdy w przebiegu różnego rodzaju zaburzeń metabolicznych i oddechowych dochodzi do spadku pH osocza krwi, nerki umożliwiają zwiększenie wydalania kwasów z moczem i gromadzenie substancji o charakterze zasadowym.

Kwasica metaboliczna powstaje natomiast gdy w organizmie zaczynają gromadzić się substancje o charakterze kwasowym, a postępujący wówczas spadek pH jest niedostatecznie kompensowany przez wzrost częstości oddechów i zwiększenie wydzielania kwasów przez nerki.

Przyczyną kwasicy może być wiele różnych schorzeń, np.:

  • źle kontrolowana cukrzyca,

  • drastyczne zmiany w diecie,

  • głodzenie,

  • niedotlenienie tkanek,

  • wstrząs,

  • zatrucie alkoholem, glikolem lub aspiryną,

  • biegunki,

  • choroby wątroby, płuc i nerek.

Kwasica może rozwinąć się również w przebiegu chorób serca, zwłaszcza w wyniku jego ciężkiej niewydolności. Nagłe pogorszenie kurczliwości mięśnia sercowego może doprowadzić do objawów wstrząsu na skutek spadku ilości utlenowanej krwi zaopatrującej mięśnie i tkanki. W warunkach niedoboru tlenu komórki produkują znaczne ilości kwasu mlekowego, który powoduje spadek poziomu pH i rozwój klinicznych objawów kwasicy. Długotrwałe upośledzenie układu krążenia przyczynia się też często do pogorszenia ukrwienia i funkcji nerek, które mogą utracić swoją zdolność do efektywnej regulacji równowagi kwasowo-zasadowej.

Nieprawidowa dieta godzenie czy cukrzyca to czynniki mogce przyczyni si do rozwoju kwasicy600x450

Ryc. Nieprawidłowa dieta, głodzenie czy cukrzyca to czynniki mogące przyczynić się do rozwoju kwasicy.

Piśmiennictwo

1. Boon NA, Colledge NR, Walker BR, i wsp. Choroby wewnętrzne Davidsona. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2009.

2. Szczeklik A, i wsp. Choroby wewnętrzne. Kraków: Medycyna Praktyczna; 2016.

3. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej: https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.19.2..html

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności