Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Centrum wiedzy

Lek. Marcin Waligóra

 

Regularna aktywność fizyczna (rekreacyjna) zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego oraz wydłuża życie. Jej korzystne działanie pomaga obniżyć ciśnienie tętnicze, a poprzez zwiększony wydatek energetyczny zapobiega rozwojowi otyłości oraz związanych z nią cukrzycą i zaburzeniom lipidowym. Jednak nie każdy rodzaj aktywności fizycznej przynosi korzyści w równym stopniu.

Anna Stachowicz

 

 „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego” trwa od 2012 roku i obejmuje swym działaniem mieszkańców całej Małopolski.

Głównymi celami Programu są:
• zmniejszenie umieralności i zachorowalności na choroby układu krążenia oraz poprawa  stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa małopolskiego;
• podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia.
Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł
Biuro Wspierania Badań i Rozwoju; Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 

Kreowanie skutecznej polityki zdrowotnej poprzez realizację programów zdrowotnych ma na celu poprawę zdrowia i związanej z nim jakości  życia ludności dzięki:
 
zapewnieniu mieszkańcom dostępu do usług medycznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej,
-  oddziaływaniu na czynniki kształtujące zdrowie,
-  prowadzeniu edukacji zdrowotnej.
Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje na najważniejsze aspekty realizacji programów zdrowotnych tj. promocję zdrowia, profilaktykę zachorowań oraz monitorowanie czynnikówwpływających na stan zdrowia społeczności lokalnych. Te trzy zalecenia determinują powstawanie strategii zdrowotnych i finansowanie programów prewencyjnych na różnych szczeblach w kraju.
Prof. UJ dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz

 

Cukrzyca jest chorobą, w której odpowiednia dieta jest sprawą bardzo istotną. Konieczność wyboru odpowiednich produktów spożywczych towarzyszy osobie chorej na cukrzycę każdego dnia, przy każdym posiłku, przez całe życie. Właściwa  dieta osoby z cukrzycą jest postrzegana jako zdolność do ograniczenia łatwo przyswajalnych węglowodanów (cukrów prostych). Ważne jest także, aby mimo tych ograniczeń dieta była zbliżona do zdrowego sposobu odżywiania i zgodna z założeniami zilustrowanymi w Piramidzie Zdrowego Żywienia opracowanej przez Instytut Żywności i  Żywienia.
Z uwagi na charakter choroby, w cukrzycy bardzo ważny jest rodzaj węglowodanów w diecie. Pacjenci powinni spożywać węglowodany złożone, ponieważ wchłaniają się one wolno w przewodzie pokarmowym, nie powodują intensywnego wzrostu poziomu glukozy we krwi. Główne ograniczenie zaś dotyczy cukrów prostych (sacharozy, glukozy, fruktozy), których spożywanie chory powinien ograniczyć do minimum lub wykluczyć je z jadłospisu). Przykładem takich produktów są: cukier, miód, dżemy, produkty słodzone fruktozą.
Dr n.med. Agata Leśniak-Sobelga
Klinika Chorób Serca i Naczyń UJCM, KSS im. Jana Pawła II, Kraków

Hiperlipidemia - to zaburzenia polegające na zwiększonej zawartości różnych tłuszczów w surowicy krwi. Mogą manifestować się jako zwiększenie frakcji LDL cholesterolu lub obniżenie frakcji HDL (hipercholesterolemia) i/lub zwiększenie stężenia trójglicerydów (hipertrójglicerydemia).
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności