Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Centrum wiedzy

Prof. UJ dr hab. n. med. Maria Olszowska

Nadciśnienie tętnicze rozpoznajemy gdy ciśnienie krwi wynosi powyżej 140 mmHg w przypadku ciśnienia skurczowego i/lub powyżej 90 mmHg w przypadku ciśnienia rozkurczowego. Częstość zachorowania na nadciśnienie rośnie wraz z wiekiem. Według danych epidemiologicznych w Polsce nadciśnienie tętnicze dotyczy 29% całego społeczeństwa. Terapia nadciśnienia tętniczego obejmuje postępowanie niefarmakologiczne i zastosowanie odpowiednich leków. 

Prof. UJ dr hab. n. med. Maria Olszowska

 

W krajach rozwiniętych choroby serca i układu krążenia stanowią nadal główną przyczynę zgonów. Na plan pierwszy wysuwają się schorzenia związane z miażdżycą tętnic. Choroba niedokrwienna serca jest następstwem zaawansowanej miażdżycy, w efekcie której dochodzi do zwężenia naczyń wieńcowych, co z kolei powoduje niedokrwienie serca. Głównymi składnikami blaszek miażdżycowych są złogi cholesterolowe, stąd dużą rolę w zapobieganiu miażdżycy odgrywadieta niskocholesterolowa, dzięki której można zatrzymać procesy miażdżycowe.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności