Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

Centrum wiedzy

Dr Paweł Rubiś

Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80

 

Już w pionierskich badaniach amerykańskich z lat 80-tych ubiegłego wieku zauważono, że u około 10% pacjentów z typowymi objawami ostrego zawału mięśnia serca nie stwierdza się zmian w tętnicach wieńcowych [1]. W późniejszych latach wprowadzono nawet nową jednostkę chorobową – zawał serca bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych (ang. myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries – MINOCA). Do jego rozpoznania niezbędne jest spełnienie kryteriów ostrego zespołu wieńcowego (OZW) oraz brak istotnej miażdżycy tętnic wieńcowych w koronarografii - czyli zwężeń <50% [2]. Pacjenci z MINOCA są młodsi i nie stwierdza się różnic w częstości występowania między płciami, co przemawia za tym, że czynniki ryzyka są nieco inne niż w klasycznej chorobie wieńcowej i zawale serca.

Lek. Urszula Gancarczyk

 

          Przewlekła choroba nerek (PChN) to utrzymujące się powyżej 3 miesięcy zaburzenia struktury lub funkcji nerek. Szacuje się, że częstość występowania tego schorzenia w populacji ogólnej wynosi 11-13%. Do najczęstszych przyczyn PChN zaliczamy nefropatię cukrzycową (uszkodzenie nerek w przebiegu cukrzycy), nefropatię nadciśnieniową, kłębuszkowe zapalenie nerek oraz uszkodzenie nerek w przebiegu miażdżycy.

Lek. Jakub Stępniewski

 

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego [MR; inne skróty: MRI (ang. magnetic resonance imaging), NMR (ang. nuclear magnetic resonance), MR (ang. magnetic resonance)] to jedna z podstawowych technik diagnostycznych, szeroko stosowana w medycynie. Wykorzystuje zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego zachodzącego w silnym, stałym polu magnetycznym wytwarzanym przez specjalny aparat z wbudowanym elektromagnesem. Opiera się więc na naturalnych właściwościach fizycznych cząsteczek wchodzących w skład każdej komórki ciała ludzkiego.

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz

 

Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych (computed tomography angiography - CTA) jest to badanie, w którym po donaczyniowym podaniu środka kontrastowego i prześwietleniu promieniami rentgenowskimi można uwidocznić przebieg i wygląd naczyń wieńcowych. Obrazowanie tętnic wieńcowych przy użyciu wielorzędowej tomografii komputerowej jest możliwe dzięki uzyskaniu obrazu trójwymiarowego naczynia w czasie rzeczywistym, pod dowolnym kątem, uwidocznienia ściany naczynia i blaszek miażdżycowych (także tych mniejszych, zwężających światło naczynia o mniej niż 50%). Badanie służy ocenie stopnia zwężenia tętnic wieńcowych, określeniu współczynnika uwapnienia ścian tętnic, określeniu zmian miażdżycowych w ich ścianach, stwierdzeniu nieprawidłowości ujść oraz przebiegu naczyń wieńcowych, malformacji, mostków mięśniowych oraz ocenie drożności pomostów aortalno- wieńcowych (bypass'ów) po operacjach kardiochirurgicznych.

Dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć, prof. UJ

 

Zagrożenie chorobami układu krążenia na podłożu miażdżycy, takimi jak zawał serca czy udar mózgu, w polskiej populacji jest bardzo duże. Szczególnie niepokojąca jest utrzymująca się znacznie wyższa niż w krajach Unii Europejskiej przedwczesna, czyli dotycząca osób młodych, umieralność z nich powodu. Wynika to przede wszystkim z powszechnego występowania i niezadowalającej kontroli czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, związanych z niezdrowym stylem życia, takich jak wysokie stężenie cholesterolu, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, nieprawidłowa dieta, mała aktywność fizyczna, nadwaga i otyłość oraz cukrzyca. Te czynniki występują także u ludzi młodych, którzy często nie mają żadnych objawów ani poczucia choroby i nie zdają sobie sprawy z zagrożenia chorobami układu krążenia na podłożu miażdżycy. Tymczasem zmiany miażdżycowe, zwykle przez długi czas bezobjawowe, rozwijają się już od najmłodszych lat. Dlatego warto zdać sobie sprawę jakie jest indywidualne ryzyko sercowo-naczyniowe i w jaki sposób można na nie wpłynąć.

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności