Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Centrum wiedzy

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki

 

          Nadciśnienie tętnicze jest jednym z głównym czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Chociaż początkowo może nie powodować żadnych uciążliwych dla chorego dolegliwości, to jeśli jest nieleczone prowadzi do uszkodzenia wielu narządów i powoduje groźne dla życia powikłania jak zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, ślepota czy otępienie. Dlatego też bardzo ważne jest jego wczesne rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Dr Paweł Rubiś

Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80

 

Już w pionierskich badaniach amerykańskich z lat 80-tych ubiegłego wieku zauważono, że u około 10% pacjentów z typowymi objawami ostrego zawału mięśnia serca nie stwierdza się zmian w tętnicach wieńcowych [1]. W późniejszych latach wprowadzono nawet nową jednostkę chorobową – zawał serca bez istotnych zmian w tętnicach wieńcowych (ang. myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries – MINOCA). Do jego rozpoznania niezbędne jest spełnienie kryteriów ostrego zespołu wieńcowego (OZW) oraz brak istotnej miażdżycy tętnic wieńcowych w koronarografii - czyli zwężeń <50% [2]. Pacjenci z MINOCA są młodsi i nie stwierdza się różnic w częstości występowania między płciami, co przemawia za tym, że czynniki ryzyka są nieco inne niż w klasycznej chorobie wieńcowej i zawale serca.

Lek. Urszula Gancarczyk

 

          Przewlekła choroba nerek (PChN) to utrzymujące się powyżej 3 miesięcy zaburzenia struktury lub funkcji nerek. Szacuje się, że częstość występowania tego schorzenia w populacji ogólnej wynosi 11-13%. Do najczęstszych przyczyn PChN zaliczamy nefropatię cukrzycową (uszkodzenie nerek w przebiegu cukrzycy), nefropatię nadciśnieniową, kłębuszkowe zapalenie nerek oraz uszkodzenie nerek w przebiegu miażdżycy.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności