Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Centrum wiedzy

Lek. Jakub Stępniewski

 

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego [MR; inne skróty: MRI (ang. magnetic resonance imaging), NMR (ang. nuclear magnetic resonance), MR (ang. magnetic resonance)] to jedna z podstawowych technik diagnostycznych, szeroko stosowana w medycynie. Wykorzystuje zjawisko magnetycznego rezonansu jądrowego zachodzącego w silnym, stałym polu magnetycznym wytwarzanym przez specjalny aparat z wbudowanym elektromagnesem. Opiera się więc na naturalnych właściwościach fizycznych cząsteczek wchodzących w skład każdej komórki ciała ludzkiego.

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Kostkiewicz

 

Tomografia komputerowa tętnic wieńcowych (computed tomography angiography - CTA) jest to badanie, w którym po donaczyniowym podaniu środka kontrastowego i prześwietleniu promieniami rentgenowskimi można uwidocznić przebieg i wygląd naczyń wieńcowych. Obrazowanie tętnic wieńcowych przy użyciu wielorzędowej tomografii komputerowej jest możliwe dzięki uzyskaniu obrazu trójwymiarowego naczynia w czasie rzeczywistym, pod dowolnym kątem, uwidocznienia ściany naczynia i blaszek miażdżycowych (także tych mniejszych, zwężających światło naczynia o mniej niż 50%). Badanie służy ocenie stopnia zwężenia tętnic wieńcowych, określeniu współczynnika uwapnienia ścian tętnic, określeniu zmian miażdżycowych w ich ścianach, stwierdzeniu nieprawidłowości ujść oraz przebiegu naczyń wieńcowych, malformacji, mostków mięśniowych oraz ocenie drożności pomostów aortalno- wieńcowych (bypass'ów) po operacjach kardiochirurgicznych.

Dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć, prof. UJ

 

Zagrożenie chorobami układu krążenia na podłożu miażdżycy, takimi jak zawał serca czy udar mózgu, w polskiej populacji jest bardzo duże. Szczególnie niepokojąca jest utrzymująca się znacznie wyższa niż w krajach Unii Europejskiej przedwczesna, czyli dotycząca osób młodych, umieralność z nich powodu. Wynika to przede wszystkim z powszechnego występowania i niezadowalającej kontroli czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, związanych z niezdrowym stylem życia, takich jak wysokie stężenie cholesterolu, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, nieprawidłowa dieta, mała aktywność fizyczna, nadwaga i otyłość oraz cukrzyca. Te czynniki występują także u ludzi młodych, którzy często nie mają żadnych objawów ani poczucia choroby i nie zdają sobie sprawy z zagrożenia chorobami układu krążenia na podłożu miażdżycy. Tymczasem zmiany miażdżycowe, zwykle przez długi czas bezobjawowe, rozwijają się już od najmłodszych lat. Dlatego warto zdać sobie sprawę jakie jest indywidualne ryzyko sercowo-naczyniowe i w jaki sposób można na nie wpłynąć.

Lek. Klaudia Knap          Migotanie przedsionków to najczęściej występujący typ zaburzeń rytmu serca u dorosłych na całym świecie. Szacuje się, że w Polsce arytmia ta występuje u 1,5–2% populacji ogólnej.

Lek. Klaudia Knap


          Hipertriglicerydemia charakteryzuje się nieprawidłowym stężeniem triglicerydów (TG) we krwi na czczo (≥ 1,7 mmol/l [≥ 150 mg/dl]). Zaburzenie to przeważnie obserwuje się u osób otyłych, chorych na cukrzycę typu 2, przewlekłą chorobę nerek i niedoczynność tarczycy, a także u osób nadużywających alkohol. Do podwyższenia stężenia triglicerydów mogą także przyczynić się niektóre leki, w tym leki moczopędne z grupy tiazydów.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności