Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

Centrum wiedzy

Dr n.med. Agata Leśniak-Sobelga


          W przeszłości uważano, że obraz kliniczny choroby wieńcowej (choroby niedokrwiennej serca) u kobiet i mężczyzn jest podobny, natomiast w ostatnich latach stwierdzono istotne różnice dotyczące objawów choroby pomiędzy płciami, które powinny być uwzględniane w ocenie chorych z bólem w klatce piersiowej. Choroba wieńcowa rozwija się u kobiet średnio 5–10 lat później niż u mężczyzn. Powszechnie przyjmuje się, że kobiety z chorobą niedokrwienną serca zgłaszają się do lekarza z powodu innych objawów niż mężczyźni. Częściowo wynika to z faktu, że u kobiet choroba ujawnia się w starszym wieku, a wraz z wiekiem objawy stają się mniej swoiste. Podstawowym narzędziem w diagnostyce bólu w klatce piersiowej jest dokładnie zebrany wywiad. W większości przypadków pewne rozpoznanie można ustalić już na podstawie samego wywiadu (wg Standardów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczy w większym stopniu mężczyzn niż kobiet), niemniej jednak badanie przedmiotowe i obiektywne badania dodatkowe są często potrzebne w celu potwierdzenia diagnozy, wykluczenia innych rozpoznań, a także oceny stopnia zaawansowania choroby.

Prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska


          W ciągu minionej dekady dokonał się olbrzymi postęp w leczeniu chorych onkologicznie, co wiązało się z istotnym, o ok. 30%, wydłużeniem przeżycia u tych osób. Nowe metody stosowane w leczeniu chorób nowotworowych poprawiają rokowanie chorych, jednak w obserwacji długoterminowej mogą wywoływać szereg powikłań, w tym także ze strony układu sercowo-naczyniowego. Do najczęstszych metod terapeutycznych zaliczamy tzw. chemioterapię, czyli zastosowanie grupy leków onkologicznych hamujących wzrost i rozmnażanie komórek nowotworowych, a także hormonoterapię – stosowanie leków hormonalnych powstrzymujących rozwój nowotworu. Do głównych powikłań chemioterapii należą: uszkodzenie komórek mięśnia sercowego – miocytów – z następową utratą masy, upośledzeniem kurczliwości lewej komory i jej zdolności do zapewnienia prawidłowego przepływu krwi do poszczególnych narządów, zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. W następstwie tych zmian serce nie spełnia swojej funkcji jako pompy i rozwija się niewydolność serca. Do powikłań stosowanej chemioterapii zaliczamy również uszkodzenie śródbłonka naczyń, tkanki wyściełającej tętnice, prowadzące do przedwczesnego rozwoju miażdżycy, głównie naczyń wieńcowych i obwodowych a także nadciśnienia tętniczego. U osób leczonych lekami onkologicznymi może rozwinąć się nadciśnienie płucne, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia z obecnością płynu w worku osierdziowym. U tych osób mogą występować także zarówno zaburzenia rytmu serca, w tym szczególnie groźne dla życia tzw. częstoskurcze komorowe, jak również zaburzenia przewodzenia w układzie bodźco-przewodzącym, mogące prowadzić do zwolnienia akcji serca. Aktywacja procesów prozakrzepowych, jaka towarzyszy chorobom nowotworowym, może prowadzić do powikłań zatorowo‑zakrzepowych.

Dr n. med. Anna Tyrka


          Powszechnie wiadomo, że ryby są zdrowe. Ich spożywanie zalecają dietetycy i lekarze, a rekomendacje najważniejszych instytucji dotyczące ich spożycia są podobne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca spożywanie ryb przynajmniej dwa razy w tygodniu. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego w praktyce klinicznej w 2016 roku zalecają spożywanie ryb 1–2 razy na tydzień, w tym raz ryb tłustych [1]. Wytyczne Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia zalecają spożywanie ryb co najmniej 2 razy w tygodniu, w tym jeden raz w tygodniu ryb tłustych [2]. Instytut Żywności i Żywienia w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej również zaleca spożywanie ryb minimum dwa razy w tygodniu, nie może to być jednak ryba smażona, lecz pieczona lub gotowana, ponieważ smażenie niweluje jej korzystne właściwości [3].

Dietetyk, mgr Agnieszka Gąsior

          Dieta bezglutenowa to dieta wykluczająca z pożywienia produkty zawierające gluten, czyli: pszenicę, jęczmień, żyto i zanieczyszczony nimi owies. Jest dietą leczniczą i najważniejszymi wskazaniami do stosowania diety bezglutenowej są: celiakia (choroba trzewna), nietolerancja glutenu, alergia na gluten oraz choroba Dühringa (skórno-jelitowa manifestacja nietolerancji glutenu). Dieta wykluczająca gluten znajduje także zastosowanie w leczeniu: autyzmu, choroby Hashimoto i zespole jelita drażliwego. Jednak wskazania medyczne do włączenia diety bezglutenowej w tych jednostkach chorobowych nie są jednoznaczne.

Natalia Podolec

          Próba wysiłkowa to jedna z najbardziej popularnych metod diagnostycznych przeprowadzanych przez kardiologa. Dlaczego zyskała taką sławę i jak wygląda? Po pierwsze próba wysiłkowa z pomiarem EKG (dzięki przyklejonym do klatki elektrodom) jest badaniem nieinwazyjnym (nie naruszone zostają tkanki badanego pacjenta). Po drugie jest stosunkowo niedroga i prosta w wykonaniu. Lekarz nadzoruję pacjenta w trakcie jazdy na ergometrze lub biegu na bieżni, a następnie analizuje wyniki zapisu EKG.

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności