Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

Centrum wiedzy

 

Mgr Mateusz Wrona

Po pierwsze nie szkodzić” - w tej sentencji, uznawany za ojca medycyny Hipokrates, zawarł swoje przekonanie o zbawiennym wpływie zrównoważonych sił natury na zdrowie człowieka. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach nie trzeba nikogo przekonywać, iż profilaktyka zdrowotna, polegająca na zapobieganiu chorobom poprzez ich wcześniejsze wykrycie i leczenie, powinna odgrywać w życiu każdego z nas znaczącą rolę.

 

Dr hab. n. med. Monika Komar

 

Obturacyjny bezdech senny to zaburzenie, polegające na powtarzających się w czasie snu epizodach zatrzymania oddychania (bezdechów) lub jego istotnego spłycenia (hipowentylacji). Zaburzenia oddychania występujące w czasie snu są związane z nieprawidłowościami anatomicznymi w obrębie górnych dróg oddechowych oraz obniżeniem tonicznej aktywności mięśni odpowiadających za zachowanie drożności dróg oddechowych. Przyczyną szkodliwych następstw choroby jest zamykanie się światła dróg oddechowych na poziomie gardła, co zatrzymuje przepływ powietrza, powodując przejściowe niedotlenienie. Należy zaznaczyć, że bezdechy w czasie snu występują u większości zdrowych osób (najczęściej zdarzają się kilku–kilkunastosekundowe bezdechy w czasie zasypiania). Aby przerwa w oddychaniu w czasie snu została uznana za epizod bezdechu, musi trwać dłużej niż 10 sekund.

 Dr n. med. Marta Hlawaty

Wstęp

U kobiet w okresie menopauzy występują objawy kliniczne spowodowane zmianami hormonalnymi i metabolicznymi będące konsekwencją dysfunkcji jajników (spadku wydzielania estrogenów przez jajniki i wzrostu wydzielania hormonów przysadki mózgowej FSH i LH). Dodatkowo obniża się poziom hormonu wzrostu, co zmniejsza wrażliwość na insulinę. Następstwem tych zmian hormonalnych jest klimakterium manifestujące się ze strony wielu układów, w tym sercowo-naczyniowego, ośrodkowego układu nerwowego, kostnego, moczowo-płciowego i skóry. Ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca i jej powikłań wzrasta w tym okresie ponad trzykrotnie w stosunku do populacji kobiet miesiączkujących. W wyniku poprawy opieki zdrowotnej wydłużyła się średnia długość życia kobiet w Europie, która przekroczyła 80 lat, a blisko 55 % zgonów kobiet spowodowanych jest chorobami sercowo-naczyniowymi (zawał serca, udar mózgu). Należy także pamiętać o czynnikach wpływających na przedwczesne objawy menopauzy. Wśród nich wymienia się chorobę alkoholową, stres, choroby wyniszczające, przedwczesną chirurgiczną kastrację jajników, palenie papierosów oraz otyłość i cukrzycę, których częstość wzrasta w ostatnich latach. Biorąc pod uwagę, że około 1/3 życia kobiety przypada na okres deficytu estrogenów i związanych z tym zagrożeń zdrowotnych, istnieje potrzeba odpowiednich działań prewencyjno-terapeutycznych.

 

Agnieszka Piwowarczyk-Bargieł

Biuro Wspierania Badań i Rozwoju

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

 

Realizacja programów prewencyjnych zakłada prowadzenie złożonych działań, które są podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Zgodnie z metodologią, finalizacja celów projektów jest możliwa poprzez wykonanie wszystkich zaplanowanych w projekcie działań. Takie założenia zostały wpisane również w „Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego”. Harmonogram rzeczowy prac w programie określa systematyczne przedstawianie wyników prowadzonych badań i ich udostępnianie w przystępny sposób jak największej liczbie odbiorców. Istnieje kilka klasyfikacji źródeł informacji, podzielonych z uwagi na ich cechy wyróżniające np. lokalizacja lub sposób utrwalenia, w które można wpisać rezultaty programu.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk

Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Zgodnie z definicją przyjętą przez ekspertów Polskiego Forum Profilaktyki, psychospołeczne czynniki ryzyka chorób sercowonaczyniowych to duża grupa niejednorodnych, aczkolwiek często wzajemnie ze sobą powiązanych czynników, które zwiększają ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Należą do nich:

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności