Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

Centrum wiedzy

Prof. UJ dr hab. n. med. Piotr Jankowski

 

Zespół uzależnienia od tytoniu (ZUT) jest przewlekłą chorobą o nawracającym przebiegu.i,ii,iii,iv Nawet przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć medycyny nie zawsze udaje się osiągnąć sukces, jakim jest trwałe niepalenie tytoniu. Między innymi dlatego rozpoczynając proces leczenia warto stopień swojego uzależnienia. Jest to ważny etap procesu diagnostyczno-terapeutycznego, gdyż pozwala na dobór odpowiedniego rodzaju leczenia. Wpływa też na intensywność interwencji, a w niektórych przypadkach na czas trwania leczenia.

 

Dr n. med. Paweł Rubiś

Oddział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80

 

Otyłość polega na nadmiernym nagromadzeniu tkanki tłuszczowej – u mężczyzn > 20%, a u kobiet > 25% masy ciała. Z racji tego, że dokładny pomiar tkanki tłuszczowej jest trudny i wymaga specjalistycznej aparatury (bioimpedancja elektryczna, rezonans magnetyczny), w codziennej praktyce otyłość rozpoznaje się na podstawie pomiaru wskaźnika masy ciała (BMI) przekraczającego 30 kg/m2. Wskaźnik BMI jest łatwy do obliczenia i powstaje przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.

 

Prof. dr hab. med. Adam Windak

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje otyłość jako chorobę przewlekłą bez tendencji do samoistnego ustępowania, której cechą charakterystyczną jest nieprawidłowe i nadmierne gromadzenie tkanki tłuszczowej. Najczęściej spowodowana jest ono nadmierną podażą kalorii w pożywieniu i/lub niewystarczającą aktywnością fizyczną, prowadzącymi w efekcie do dodatniego bilansu energetycznego.

 

Lek. Jakub Stępniewski

 

Spożywanie większych niż zalecane ilości alkoholu może mieć bardzo niebezpieczny wpływ na układ krążenia oraz na zdrowie ogółem.

Powszechnie znane są efekty przewlekłego, nadmiernego stosowania alkoholu na wątrobę, trzustkę czy układ nerwowy. Alkohol może prowadzić do rozwoju marskości wątroby, przewlekłego zapalenia trzustki, błony śluzowej żołądka i dwunastnicy, kamicy żółciowej czy niewydolności nerek. Jest on czynnikiem ryzyka powstawania nowotworów wyżej wymienionych organów, a także gardła, krtani, przełyku, płuc czy piersi. Poprzez degenerację komórek nerwowych wywołuje m. in. demencję, padaczkę i upośledzenie funkcji poznawczych. Zwiększa częstość wypadków i powstawania urazów. Prowadzi do uzależnienia i izolacji społecznej.

 

Natalia Podolec

Kompleksowa rehabilitacja powinna być integralną częścią postepowania u każdego chorego po zawale serca.

Przebyty zawał serca rozpoznaje się, gdy spełnione jest którekolwiek z następujących kryteriów:

  • patologiczne załamki Q (z objawami podmiotowymi zawału serca lub bez takich objawów), których nie można wytłumaczyć inną przyczyną niż niedokrwienie mięśnia sercowego,

  • obszar nieżywotnego mięśnia sercowego w badaniu obrazowym – obszar ten jest ścieńczały lub się nie kurczy i nie stwierdza się innej przyczyny niż niedokrwienie mięśnia sercowego,

  • cechy przebytego zawału serca w badaniu anatomopatologicznym.

Maj 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności