logo małopolska

PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

Badanie RTG płuc ma na celu wykrywanie różnych chorób płuc, takich jak: rak płuc, gruźlica, zapalenie płuc, rozedma płuc. Wykrycie raka płuc we wczesnym etapie rozwoju choroby umożliwia bardziej skuteczne leczenie. RTG płuc polega na wykonaniu zdjęcia klatki piersiowej przy użyciu promieni X (promienie rentgena), które przenikając przez klatkę piersiową dają obraz znajdujących się tam narządów na kliszy rentgenowskiej. RTG płuc wykonuje się w pozycji stojącej po uprzednim zdjęciu ubrania z górnej połowy ciała. Jest to zupełnie bezbolesne i nieinwazyjne badanie. Czas napromieniowania podczas wykonywania zdjęcia jest bardzo krótki (kilkaset milisekund), a zastosowanie nowoczesnych aparatów rentgenowskich sprawia, że organizm otrzymuje bardzo małą dawkę promieniowania, co nie zagraża zdrowiu osób dorosłych. Wyjątkiem są kobiety w ciąży, u których nie wolno wykonywać badań RTG. U kobiet w wieku rozrodczym badanie RTG można wykonać w pierwszych dwóch tygodniach po menstruacji, natomiast należy unikać wykonywania badania w II połowie cyklu u kobiet, u których zaistniała możliwość zapłodnienia. Badanie RTG płuc nie wymaga specjalnego przygotowania się.

©iStock.com/ibmedJak często należy wykonywać profilaktyczne RTG płuc?

Mężczyźni i kobiety palący papierosy, po skończeniu 40 roku życia powinni wykonywać badanie co 1 rok. U osób przyjmowanych do pracy i pracowników zawodowo narażonych na czynniki powodujące ryzyko wystąpienia chorób płuc, częstotliwość profilaktycznych badań RTG klatki piersiowej określona jest w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy:

Narażenie zawodowe na pył przemysłowy:

 • 1. Pyły nieorganiczne (zawierające powyżej 10% wolnej krzemionki) - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych (pierwsze zdjęcie klatki piersiowej po 4 latach pracy, następnie co 2 lata). U narażonych na ziemię okrzemkową i krzemionkową badania okresowe co rok, łącznie ze zdjęciem RTG klatki piersiowej.
  2. Pyły nieorganiczne zawierające poniżej 10% wolnej krzemionki: RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych (pierwsze zdjęcie rtg klatki piersiowej po 8 latach pracy, następne co 4 lata).
  3. Pyły kopalń węgla kamiennego- RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych (pierwsze zdjęcie RTG klatki piersiowej po 8 latach pracy, następne co 4 lata).
  4. Pyły grafitu - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych (pierwsze zdjęcie RTG klatki piersiowej po 8 latach pracy, następne co 4 lata).
  5. Pyły nieorganiczne zawierające włókna azbestu - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych: pierwsze badanie okresowe po 3 latach pracy, następne co 2 lata; po 10 latach pracy - co rok.
  6. Pył talku zawierający włókna azbestu - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych: pierwsze badanie okresowe po 3 latach pracy, następne co 2 lata; po 10 latach narażenia - co rok.
  7. Pył zawierający metale twarde (np. wolfram, kobalt) - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych: zdjęcie rtg klatki piersiowej co 4 lata.
  8. Pył zawierający tworzywa sztuczne, w tym sztuczne włókna mineralne - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych: co 4 lata; po 15 latach pracy - co rok.
  9. Pył organiczny pochodzenia roślinnego i zwierzęcego - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w ostatnim badaniu okresowym.

 

Czynniki toksyczne:

 • 1. Bar i jego związki - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych: pierwsze zdjęcie rtg klatki piersiowej po 8 latach pracy.
  2. Benzo(a)piren - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 1-2 lata.
  3. Beryl i jego związki - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 3-4 lata.
  4. Chrom i chromiany - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 3-4 lata; po 10 latach pracy - co 2 lata.
  5. Fluor i fluorki - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w ostatnim badaniu okresowym.
  6. Ftalowybezwodnik - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych pierwsze badanie po 6 miesiącach pracy, następne co 2-4 lata.
  7. Glinu tlenek - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 2-4 lata.
  8. Izocyjanianowe związki - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych: pierwsze badanie po 6 miesiącach pracy, następne 1-2 razy w roku.
  9. Kadm i jego związki - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 3-4 lata.
  10. Kobalt - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 2-4 lata.
  11. Nafta i jej produkty: mieszaniny zawierające wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. pak, smoła, asfalty - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 1-2 lata.
  12. Nikiel i jego związki - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 2 lata.
  13. Pestycydy: Związki dwupirydylowe, np. parakwat, dikwat- RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 1 rok.
  14. Siarkowodór - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 2-4 lata.
  15. Siarki tlenki - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 2-4 lata.
  16. Wanadu pięciotlenek - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 2-4 lata.
  17. Winylu chlorek - RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym.

 

Czynniki biologiczne:

 • 1. Promieniowce termofilne, grzyby pleśniowe i inne pleśniowce o działaniu uczulającym- RTG klatki piersiowej wykonuje się w badaniu wstępnym i w badaniach okresowych co 2-3 lata.

 

Lepiej zapobiegać , niż leczyć. Wyszukaj program profilaktyczny

Powiat bocheński Powiat brzeski Powiat chrzanowski Powiat dąbrowski Powiat gorlicki Powiat krakowski Powiat limanowski Powiat miechowski Powiat myślenicki Powiat nowosądecki Powiat nowotarski Powiat olkuski Powiat oświęcimski Powiat proszowicki Powiat suski Powiat tarnowski Powiat tatrzański Powiat wadowicki Powiat wielicki Kraków Tarnów Nowy Sącz
Marzec 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

TAGI

Polityka prywatności