logo małopolska

PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

Wśród najczęstszych problemów zdrowotnych dzieci w wieku szkolnym i młodzieży są: próchnica zębów (dotyczy 90,5% dzieci 7- letnich i 91,8% dzieci w wieku 15 lat), wady zgryzu (występują u 43–80% dzieci w wieku 7–18 lat), wady postawy ciała (u 30 – 69% dzieci i młodzieży). Choroby przewlekłe występują u 20–25% dzieci i do najczęstszych należą: choroby alergiczne, astma oskrzelowa, padaczka, cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby genetycznie uwarunkowane. Zwiększa się odsetek dzieci i młodzieży z nadwagą i otyłością (problem ten dotyczy 16,4% dzieci w wieku 6–19 lat). Wczesne wykrycie chorób i zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku szkolnym i młodzieży pozwala na szybkie, a zarazem bardziej skuteczne, podjęcie leczenia.

Profilaktyczna opieka zdrowotna gwarantowana jest wszystkim dzieciom i młodzieży w Polsce. Wykaz badań profilaktycznych i wiek, w którym są przeprowadzane, określa rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Poniżej przedstawiony jest wykaz profilaktycznych badań lekarskich i etap edukacji, w którym powinny być wykonane.
Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne:
1) badanie podmiotowe (wywiad z rodzicami i dzieckiem, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych; analizę informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego; analizę innej dostępnej indywidualnej dokumentacji medycznej);
2) badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:
    a) rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika masy     ciała (Body Mass Index – BMI),
    b) rozwoju psychomotorycznego,
    c) mowy,
    d) lateralizacji,
    e) układu ruchu,
    f) jamy ustnej,
    g) u chłopców – obecności jąder w mosznie i wad układu moczowo-płciowego;
3) wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa, zniekształceń statycznych kończyn dolnych;
4) wykrywanie zeza (Cover test, test Hirschberga);
5) wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;
6) ocenę wykonania szczepień ochronnych zgodnie z kalendarzem szczepień;
7) przeprowadzenie testu rozwoju reakcji słuchowych oraz ocenę rozwoju mowy;
8) ocenę obecności czynników ryzyka uszkodzenia słuchu;
9) pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
10) badanie lekarskie specjalistyczne i diagnostyczne w razie potrzeby;
11) podsumowanie badania, z określeniem zdrowotnej dojrzałości szkolnej i kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego (w tym nauki pływania) oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;
12) poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia

Klasa III szkoły podstawowej:
1) badanie podmiotowe (wywiad z rodzicami i dzieckiem, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych; analizę informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy; analizę innej dostępnej indywidualnej dokumentacji medycznej);
2) badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:
    a) rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika BMI),
    b) rozwoju psychospołecznego,
    c) układu ruchu
    d) układu moczowo-płciowego,
    e) dojrzewania płciowego według skali Tannera,
    f) tarczycy,
    g) jamy ustnej;
3) wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa;
4) wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku i widzenia barw;
5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
6) badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby;
7) podsumowanie badania, z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;
8) poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia.

Klasa I gimnazjum:
1) badanie podmiotowe (jak poprzednio);
2) badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:
    a) rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika BMI),
    b) rozwoju psychospołecznego,
    c) układu ruchu,
    d) tarczycy,
    e) dojrzewania płciowego,
    f) układu moczowo-płciowego,
    g) jamy ustnej,
    h) skóry;
3) wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;
4) wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;
5) wykrywanie zaburzeń słuchu (badanie orientacyjne szeptem);
6) pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
7) badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby;
8) podsumowanie badania, z określeniem poziomu i tempa wzrastania oraz dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;
9) poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia

Klasa I szkoły ponadgimnazjalnej:
1) badanie podmiotowe (jak poprzednio);
2) badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:
    a) rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika BMI),
    b) rozwoju psychospołecznego,
    c) dojrzewania płciowego,
    d) układu ruchu,
    e) tarczycy,
    f) jamy ustnej,
    g) skóry;
3) wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;
4) wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;
5) pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
6) badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby;
7) podsumowanie badania, z określeniem poziomu i tempa rozwoju fizycznego i dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orientacyjna), kwalifikacji do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu zdrowotnego;
8) poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia oraz z punktu widzenia przyszłego wyboru dalszego kształcenia lub pracy zawodowej.

Ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia:
1) badanie podmiotowe (wywiad od ucznia, z uwzględnieniem czynników ryzyka dla zdrowia oraz zachowań zdrowotnych; analizę informacji zawartej w karcie badania profilaktycznego od pielęgniarki lub higienistki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników testów przesiewowych, oraz od wychowawcy klasy; analizę innej dostępnej indywidualnej dokumentacji medycznej);
2) badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny:
    a) rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym określenie współczynnika BMI),
    b) rozwoju psychospołecznego,
    c) układu moczowo-płciowego i dojrzałości płciowej,
    d) układu ruchu,
    e) tarczycy,
    f) jamy ustnej,
    g) skóry;
3) wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;
4) pomiar ciśnienia tętniczego krwi;
5) badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby;
6) podsumowanie wyników badania, z określeniem ewentualnego problemu zdrowotnego oraz sugestii i rad dotyczących dalszego kształcenia i wyboru zawodu, przyszłego rodzicielstwa, prozdrowotnego stylu życia, w tym aktywności fizycznej.

Lepiej zapobiegać , niż leczyć. Wyszukaj program profilaktyczny

Powiat bocheński Powiat brzeski Powiat chrzanowski Powiat dąbrowski Powiat gorlicki Powiat krakowski Powiat limanowski Powiat miechowski Powiat myślenicki Powiat nowosądecki Powiat nowotarski Powiat olkuski Powiat oświęcimski Powiat proszowicki Powiat suski Powiat tarnowski Powiat tatrzański Powiat wadowicki Powiat wielicki Kraków Tarnów Nowy Sącz
Marzec 2018
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

TAGI

Polityka prywatności