Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
Światowy Dzień Wiedzy Na Temat Autyzmu
Piątek, 2. Kwiecień 2021
-


Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu jest obchodzony corocznie 2 kwietnia. Ma charakter międzynarodowy i powstał z inicjatywy małżonki emira Kataru - Hamada ibn Chalifa as-Sani, która została poparta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Oficjalnie ustanowione rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 18 grudnia 2007 roku. Obchody tego Dnia mają na celu podniesienie świadomości ludzi na temat choroby, jaką jest autyzm dziecięcy. Dzięki obchodom Światowego Dnia Wiedzy na temat Autyzmu międzynarodowa polityka i działania nabierają jednakowego charakteru, co przyczynia się do efektywniejszej współpracy. Podstawowymi założeniami podejścia globalnego jest rozwijanie indywidualnych talentów, rozwinięcie potencjału do zapewniania specjalnych potrzeb dzieci chorych na autyzm oraz poprawa dostępu do leczenia, terapii i rehabilitacji. Autyzm jest chorobą leczoną farmakologicznie i behawioralne, jednak jest chorobą nieuleczalną. Autyzm dziecięcy jest chorobą objawiającą się całościowym zaburzeniem rozwoju i prowadzi do zaburzeń funkcjonowania mózgu. Dzieci mają problemy z komunikacją, wyrażaniem uczuć oraz budowaniem związków społecznych. Szacuje się, że autyzm występuje u 5,6 na 10 000 osób w populacji na całym świecie i jest t
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności