Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
Światowy Dzień Nerek
Niedziela, 8. Marzec 2020
08:00-17:00

 Światowy Dzień Nerek. Został ustanowiony w 2003 roku z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Nefrologicznego i Międzynarodowej Federacji Fundacji Nerek. Święto ma charakter międzynarodowy i znaczenie edukacyjne. Jest obchodzone w ponad 100 krajach na sześciu kontynentach. Światowy Dzień Nerek ma na celu podniesienie świadomości znaczenia i funkcji nerek w organizmie oraz informowanie społeczeństwa o chorobach nerek, ich powszechności i leczeniu. W ramach Święta organizowane są różnego rodzaju happeningi, kampanie, spotkania informacyjne i badania profilaktyczne nerek. W Polsce organizacją i koordynacją obchodów Święta zajmuje się Stowarzyszenie Nefrologia Polska we wsparciu Stowarzyszenia Uronef - Nasze Dzieci i Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych. Na świecie ponad 500 milionów osób cierpi z powodu nerek, jest to w przybliżeni jedna na dziesięć osób. Codziennie umiera wiele osób z powodu udaru mózgu i zawału serca, chorób, które mają ścisły związek z przewlekłą chorobą nerek. Dzięki sukcesowi Światowego Dnia Nerek nadeszło wiele propozycji finansowych rozpropagowania tego ważnego problemu. Stworzono logo, stronę internetową, banery, plakaty a dzięki zaangażowaniu znanych osób i gwiazd takich jak Tom Hanks i Johnny Deep marka stała się rozpoznawalna na całym świecie.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności