Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska
Światowy Dzień Wody
Poniedziałek, 22. Marzec 2021
-


Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 roku. Święto obchodzone jest corocznie 22 marca. Celem jest zwiększenie świadomości krajów członkowskich ONZ o wpływie gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną w ich krajach. Powołanie Światowego Dnia Wody miało miejsce na Szczycie Ziemi w 1992 roku, które odbywało się w Rio de Janeiro w Brazylii. Głównym powodem ustanowienia Dnia w randze międzynarodowej był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie nie ma lub ma ograniczony dostęp do czystej wody pitnej. Co roku obchody odbywają się pod innym hasłem przewodnim. Obecnie około 1,2 miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do czystej wody pitnej, a słodka woda stanowi zaledwie 3% wszystkich zasobów wodnych na świecie. Obchody Światowego Dnia Wody mają na celu zwrócić uwagę społeczności na gwałtownego wzrostu populacji świata, industrializacji, zmian klimatycznych, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych na gospodarkę wodną świata. Dzień ma zainspirować rządy krajów do podejmowania wszelkich działań służących lepszemu zrównoważonemu gospodarowaniu wodą w krajach. Kraje w ramach obchodów mają dopasować je do lokalnych potrzeb regionu.
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności