Dla kogo

Program pn: ”Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce” w 2022 roku skierowany jest do wszystkich dorosłych mieszkańców województwa.

Program obejmuje dorosłą (po 20 roku życia) populację obu płci, a jego realizacja daje szansę na dotarcie do wszystkich mieszkańców województwa.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane do uczestnictwa w Programie.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na tematy związane z realizacją Programu, zadzwoń: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:00 pod numer telefonu 14 631 58 59

Więcej w zakładce SPOTKAJMY SIĘ

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji