Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Dzieci i młodzież przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zostaną zaszczepione w miejscu ich przebywania. Realizator szczepień został wybrany przez Województwo Małopolskie w drodze konkursu. W 2021 roku realizatorem jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie.

Dzieci z terenu jednostek samorządu terytorialnego wdrażających Program zostaną zaszczepione w podmiotach leczniczych. Miejsca i terminy realizacji szczepień zostaną udostępnione przez powiaty i miasta na prawach powiatu po dokonaniu wyboru podmiotów leczniczych – realizatorów szczepień w drodze konkursów.

Do wdrażania Programu w 2021 roku, w Małopolsce przystąpiły następujące powiaty i miasta na prawach powiatu:

Szczepienia będą realizowane zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i innych uprawnionych organów administracji publicznej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Polski.

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności