Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Czym jest grypa?

Grypa to choroba wywołana przez wirus grypy
Najważniejsze cechy tej choroby to:
• Nagły początek
• Czas trwania – ostre objawy 2–5 dni, wyzdrowienie po 1 tygodniu
• Bóle głowy – zwykle okolicy czoła lub uogólniony
• Gorączka – 38–41°C, nagły wzrost w ciągu 24 h i stopniowe opadanie w ciągu 2–3 dni, bez
dreszczy
• Osłabienie – może przeciągnąć się na wiele tygodni po wyzdrowieniu
• Bóle mięsni i stawów – zwykle kończyn dolnych i okolicy krzyżowo-lędźwiowej
• Objawy oczne – pieczenie, bole przy ruchach gałek ocznych, światłowstręt
• Kaszel i ból gardła – często nasilają się po ustąpieniu objawów ogólnych, kaszel nieraz przeciąga
się na kolejne 1–2 tygodnie
Ponieważ materiał genetyczny wirusa grypy podlega częstym mutacjom, każdą kolejną sezonową
epidemię grypy wywołuje inny wariant wirusa. Oznacza to, że samodzielnie nie można się uodpornić na kolejne zachorowanie.

 

Zaszczepienie się przeciwko grypie zmniejsza ryzyko zawału serca i zgonu u osób z chorobą wieńcową. Jest wiele teorii tłumaczących zwiększone ryzyko zawału serca u pacjentów chorujących
na grypę. Jedną z nich jest teoria tzw. mimikry antygenowej, która zakłada, że wirus grypy jest zbudowany z cząsteczek podobnych do składników blaszki miażdżycowej. Przeciwciała powstające przeciwko wirusowi mogą się więc łączyć z blaszką miażdżycową i powodować jej pękanie, a w efekcie zawał serca czy udar mózgu.

 

Przestrzeganie zasad higieny i szczepienia to podstawowe sposoby zapobiegania grypie. Częste mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń zamkniętych, zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu czy kichania powinno stać się elementem stylu życia. Podstawowym sposobem zapobiegania grypie oraz jej powikłaniom są jednak szczepienia, których skuteczność wynosi około 80%.
Szczepionkę przeciw grypie można podać każdej osobie w wieku powyżej 6. miesiąca życia w celu
zmniejszenia ryzyka zachorowania lub przeniesienia wirusa na inne osoby.
Towarzystwa Kardiologiczne zalecają szczepienie przeciwko grypie wszystkich pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową.

 

Wirus grypy przenosi się z osoby zakażonej na innych drogą kropelkową, np. gdy ta osoba kaszle
lub kicha w niewielkiej odległości od osoby podatnej na zakażenie.
Okres od zakażenia do pojawienia się pierwszych objawów choroby wynosi średnio 2 dni. Osoba zakażona może zarażać, zanim wystąpią u niej objawy choroby, dlatego bardzo trudno jest uniknąć
kontaktu z wirusem. Okres zakaźności u dorosłych zaczyna się zwykle jeden dzień przed wystąpieniem objawów i trwa około 5 dni od ich pojawienia się. Okres ten może być znacznie dłuższy u dzieci i u osób z upośledzoną odpornością, u których może trwać nawet kilka miesięcy.

 

Szczyt epidemii grypy w Polsce przypada corocznie w okresie między styczniem a kwietniem. Na świecie rocznie na grypę choruje 5–10% dorosłych i 20–30% dzieci. Najczęściej chorują dzieci miedzy 5. a 9. rokiem życia ale poważne powikłania i zgony występują głownie u osób ≥65. rż. i <2. rż. oraz u osób z chorobami układu krążenia i oddechowego, chorych na cukrzycę, z niewydolnością nerek i ze zmniejszoną odpornością.

 

Powikłania grypy mogą wystąpić u każdego bez względu na wiek.
Należą do nich:
• zapalenie płuc
• zapalenie oskrzeli
• zapalenie ucha środkowego
• zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia
• zawał serca
• zapalenie kłębuszkowe nerek
• nasilenie częstotliwości napadów padaczkowych
• zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
• zaburzenia psychiczne
• zaostrzenie chorób przewlekłych, takich jak astma, mukowiscydoza, przewlekła obturacyjna
choroba płuc, niewydolność nerek, niewydolność serca
• odrzucenie przeszczepionego narządu

 

Szczepienia przeciw grypie należy powtarzać corocznie.
Najlepiej wykonywać je między wrześniem a listopadem, a więc przed okresem sezonowej epidemii grypy. Można się także zaszczepić w czasie trwania sezonu epidemicznego.

24 października 2020;
Dzień Walki z Otyłością
03 listopada 2020;
Światowy Dzień Tolerancji
14 listopada 2020;
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności