Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

O programie

W 2015 roku Województwo Małopolskie rozpoczęło realizację Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce, doceniając rolę szczepień ochronnych przeciwko HPV, pozwalających na ochronę zdrowia i życia kobiety w przyszłości poprzez zapobieganie występowaniu raka szyjki macicy. Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego należą do tzw. szczepień zalecanych, to znaczy niefinansowanych ze środków publicznych.

 

W 2021 roku zawieszono realizację Programu z uwagi na brak możliwości zapewnienia dostępności do produktów leczniczych stosowanych w szczepieniach przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego.

 

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności