Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Czym jest farmakoterapia prewencyjna?

Farmakoterapia prewencyjna oznacza stosowanie leków, które zmniejszają ryzyko zachorowania
na choroby układu krążenia i zgonu z ich powodu, niezależnie od wpływu na główne czynniki
ryzyka.
Lekami, które w ten sposób zmniejszają ryzyko zgonu, a więc w określonych grupach pacjentów
wydłużają życie, są:
• leki przeciwpłytkowe (kwas acetylosalicylowy i tienopirydyny),
• statyny
• beta-blokery
• inhibitory konwertazy angiotensyny
• blokery receptora angiotensynowego
• kwasy tłuszczowe omega-3

 

Ważną zasadą w farmakoterapii chorób sercowo-naczyniowych jest dokładne przestrzeganie zaleceń lekarskich Samodzielna zmiana dawkowania leków lub ich odstawianie bez porozumienia z lekarzem powoduje, że leczenie jest nieskuteczne (np. niestabilne wartości ciśnienia tętniczego), a w niektórych przypadkach może prowadzić do zawału serca lub zgonu (np. odstawienie aspiryny u pacjenta po zawale serca).

 

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna) jest wskazany u wszystkich pacjentów z rozpoznaną chorobą
sercowo-naczyniową, o ile nie ma przeciwwskazań. Aspiryna u osób bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej również wykazuje pewne korzystne działania, tzn. zmniejsza ryzyko zawału serca u mężczyzn oraz udaru niedokrwiennego mózgu u kobiet. Niestety, te korzyści są rownoważone lub nieraz przeważone przez istotne powikłania krwotoczne takie jak krwawienie domózgowe lub krwawienie z przewodu pokarmowego. Dlatego u pacjentów bez rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej nie zaleca się stosowania aspiryny.

24 października 2020;
Dzień Walki z Otyłością
03 listopada 2020;
Światowy Dzień Tolerancji
14 listopada 2020;
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności