Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Ciekawe artykuły

Depresja jest zaburzeniem, którego geneza nadal jest przedmiotem wielu badań naukowych. Od lat stosuje się przyjęty powszechnie podział na depresję endogenną, spowodowaną zaburzeniami o charakterze biologicznym oraz egzogenną, będącą rezultatem zmiennych psychologiczno-społecznych.

Depresja jest chorobą, która powoduje cierpienie pacjenta, utrudnia jego funkcjonowanie w wielu sferach życia. Należy podkreślić, że dotyka ona nie tylko samej jednostki, ale całego systemu, w którym funkcjonuje. Sposób myślenia i funkcjonowania osoby chorej nie pozostaje także obojętny dla jej dzieci, kładąc cień na różne aspekty ich rozwoju.

Historia leczenia zaburzeń psychicznych sięga wielu lat wstecz, podczas których oferta oddziaływań terapeutycznych wciąż ulegała modyfikacji i wzbogaceniu. Na rynku usług terapeutycznych istnieje wiele osób specjalizujących się w leczeniu określonych zaburzeń, stosujących odmienne metody leczenia.

Chociaż trajektorie życia każdego człowieka przebiegają inaczej, każdy z nich niewątpliwie prędzej czy później doświadcza śmierci bliskiej osoby. Jak każda utrata, sytuacja ta wymaga od nas zmobilizowania własnych zasobów w obliczu kryzysu.

Kliniczna depresja często występuje w okresie późnej dorosłości. Nie oznacza to jednak, że jest ona normalnym dla tego czasu zjawiskiem. Z powodu niejasności związanych z rozróżnianiem objawów zaburzeń pojawiających się u osób starszych, często symptomy depresyjne nie zostają rozpoznane, a, jak pokazują badania, jedynie około 10% osób uzyskuje profesjonalną pomoc.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności