Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Ciekawe artykuły

Chociaż nie ma wątpliwości co do faktu występowania depresji poporodowej, okazuje się, że pewna jej forma może dotknąć kobiety w okresie ciąży. Od kobiet spodziewających się dziecka oczekuje się manifestowania uczuć radości i ekscytacji.

Uzależnienie od alkoholu jest zespołem objawów, które częściowo mogą przypominać zaburzenie depresyjne. Nie ulega obecnie wątpliwości, że osoby nadużywające alkoholu są bardziej podatne na występowanie objawów depresyjnych. Zależność przebiega dwustronnie, co oznacza, że osoby cierpiące na depresję częściej, w porównaniu do ogółu populacji, poszukują ukojenia problemów w alkoholu.

Najnowsze statystyki pokazują, że niemal co drugi mieszkaniec naszego kraju zmaga się z otyłością. Na przestrzeni lat rośnie liczba osób z nadwagą, czyniąc kwestię niewłaściwej masy ciała problemem o charakterze społecznym.  Problemy z utrzymywaniem prawidłowej masy ciała mogą powodować szereg konsekwencji psychologicznych, takich jak obniżona samoocena, izolacja społeczna czy poczucie bezradności.

Osoby chorujące na depresję często miewają wrażenie, że choroba pozostanie z nimi na zawsze, że nie będą w stanie się od niej uwolnić. Poczucie przygnębienia, koncentracja na porażkach i brak wiary we własne możliwości nie sprzyjają tworzeniu pozytywnej wizji przyszłości. Ponadto, perspektywa długoterminowego leczenia oddala realne myśli o wyzdrowieniu. Zawsze należy jednak pamiętać co jest jego celem.

Adolescencja jest okresem burzliwych przemian we wszystkich sferach rozwoju jednostki, w tym w rozwoju poznawczym, a także w obszarze kształtowania osobowości. Rozwój intelektualny powoduje wzrost zdolności do bardziej adekwatnego spostrzegania samego siebie. Młodzi ludzie porównują swoje kompetencje z kompetencjami rówieśników, a dzięki informacjom zwrotnym z otoczenia nabywają wiedzę na temat swoich zdolności i osiągnięć.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności