Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Ciekawe artykuły

Depresja seniora jest problemem dość powszechnym, gdyż dotyczy około 15 procent osób starszych. Spośród nich aż 40 procent przypadków depresji pozostaje nierozpoznanych. Dlatego też tak wiele zależy od tego, czy zwracana jest uwaga na objawy tej choroby, nie tylko przez samych seniorów, ale także osoby z ich najbliższego otoczenia, czy też opiekunów.
Depresja u dzieci i młodzieży to zjawisko coraz częstsze, a średnia wieku zachorowania ciągle się obniża. 40 do 50% dzieci w szkołach podstawowych nie ma poczucia sensu życia, a 30% miewa myśli samobójcze. Aktualne statystyki wskazują, że przed pokwitaniem jest to 2-3% wszystkich rozpoznawanych depresji, natomiast w wieku 15-18 lat - ok. 8%. Wśród dzieci chorują częściej chłopcy, natomiast przed okresem pokwitania i później - około dwa razy więcej dziewcząt, co przypomina zachorowalność w dorosłej populacji.
Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych - International Classification of Diseases (ICD10) określa łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu, jako depresję poporodową. Są to zaburzenia nastroju charakteryzujące się występowaniem epizodu depresyjnego w ciągu trzech miesięcy po porodzie, trwające od dwóch do sześciu miesięcy.

„Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”, już 400 lat p.n.e ojciec medycyny, Hipokrates, wskazywał na doniosłą role naszego stylu odżywania na ogólny stan organizmu, wierzył on również, że ludzkie ciało posiada wrodzoną zdolność samoleczenia. Zdrowy styl życia i zrównoważona dieta mogą mieć kluczowe znaczenie dla zdrowia mózgu, dobrego samopoczucia i sprawności intelektu.

Mnóstwo nieodebranych maili, nie przestający dzwonić telefon, ciągnąca się lista zadań do wykonania… dla wielu jest to z pewnością znajomy krajobraz po powrocie z urlopu do pracy.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności