O realizatorze

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie widziany z lotu ptaka

Realizatorem Programu „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce” od kilku lat jest Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie.

Szpital jest największą placówką lecznictwa zamkniętego we wschodniej części województwa małopolskiego. Szpital przyjmuje głównie pacjentów z terenu miasta Tarnowa oraz powiatów: ziemskiego tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego oraz części powiatu bocheńskiego i terenów przygranicznych należących obecnie do województwa podkarpackiego tj. części powiatów: Dębica, Mielec i Jasło. W Szpitalu od 2009 roku dzięki utworzeniu Ośrodka Programów Profilaktycznych realizowana jest polityka profilaktyki zapobiegania chorób nowotworowych: Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego.

Tarnowski Szpital im. św. Łukasza jest dzisiaj jedną z najważniejszych placówek służby zdrowia w regionie, wyposażony w najlepszy sprzęt i aparaturę medyczną z kompleksowością i szerokim zakresem świadczeń zdrowotnych oraz posiadający bardzo dobre warunki leczenia pacjentów. Jednak największym „majątkiem” szpitala jest wysoko wykwalifikowana, zaangażowana i kompetentna kadra medyczna.

urządzenie do badania piersi mammograf przed którym stoi pielęgniarka ale nie wykonuje badania 

Tarnowski Ośrodek Onkologiczny Szpitala im. Św. Łukasza funkcjonuje od 2003 roku, a kompleksowym leczeniem onkologicznym zajmuje się od 2008 roku. W tym czasie hospitalizowanych było ok. 50 000 pacjentów oraz udzielono ponad 406 000 porad. Ośrodek stale się rozwija prowadząc kompleksowe wielospecjalistyczne leczenie wszystkich typów nowotworów w oparciu o najnowsze standardy diagnostyczne i współczesne metody leczenia:

 • chirurgia (w tym małoinwazyjna)
 • radioterapia (tele – i brachyterapia) oraz
 • leczenie systemowe (chemioterapia, immunoterapia)

Kojarzenie tych metod zgodnie ze światowymi standardami wpływa na uzyskiwanie wyników leczenia na poziomie wiodących ośrodków onkologicznych w Polsce.

Dorobek Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego, świadczącego został doceniony i uznany zarówno przez towarzystwa naukowe (PTChO) jak NFZ – co skutkuje m.in. przyznaniem kompetencji w zakresie leczenia nowotworów jelita grubego, jest jednym z dwóch w województwie małopolskim oraz referencyjności w zakresie leczenia czerniaka i raka piersi.

Szpital prowadzi także leczenie w zakresie podstawowych specjalności onkologicznych: urologii, ginekologii, laryngologii, hematologii oraz neurochirurgii.

1. Profilaktyka onkologiczna

Częścią Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego jest Ośrodek Programów Profilaktycznych, który obecnie realizuje następujące programy:

 • Małopolski program edukacyjny „Przechytrzyć raka” – finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
 • Program wczesnego wykrywania raka piersi (mammografia)
 • Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego (koloskopia)
 • Program wczesnego wykrywania raka szyjki macicy (cytologia)
 • W planach mamy realizację programów dotyczących badań profilaktycznych 40 latków, przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia.

2. Niepokojące objawy

Każdy pacjent powinien zwrócić się do lekarza rodzinnego w chwili zauważenia niepokojących objawów mogących sugerować obecność nowotworu. Należą do nich m in.:

 • niebolesne guzy, zgrubienia wyczuwalne przez powłoki lub zmiany usytuowane na skórze
 • kaszel, zwłaszcza z krwiopluciem
 • krwawienie z otworów naturalnych ciała (inne niż prawidłowa miesiączka)
 • zaburzenia przyjmowania pokarmów,
 • zaburzenia oddawania stolca lub moczu
 • nieuzasadniony spadek masy ciała i osłabienie fizyczne
 • zaburzenia funkcji układów i narządów, których uprzednio nie było.

Założenie pacjentowi Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DiLO) przez lekarza pierwszego kontaktu przyspiesza rozpoznanie i indywidualny dobór optymalnego procesu leczenia.

3. Diagnostyka

Wczesne wykrycie nowotworu i dokładna ocena jego typu i zaawansowania decyduje o możliwości pełnego wyleczenia chorego.

Do diagnostyki chorób nowotworów służą:

a) badania obrazowe: Rtg, mammografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, scyntygrafia, pozytonowa tomografia emisyjna (PET),
b) badania endoskopowe: gastroskopia, kolonoskopia, cystoskopia, bronchoskopia,
c) badania biopsyjne (biopsja gruboigłowa, laparoskopia).

Preparaty mikroskopowe przygotowane przy użyciu nowoczesnych procesów oceniane są przez zespól patologów.
Na badania diagnostyczne może kierować pacjentów lekarz POZ i lekarz specjalista.

4. Poradnie specjalistyczne

Pacjenci onkologiczni są diagnozowani, leczeni i kontrolowani po leczeniu w poradniach specjalistycznych. Do poradni onkologicznej i radioterapii skierowania nie są wymagane.
Pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej są kierowani na badania diagnostyczne lub leczenie. Koordynatorzy (pielęgniarki onkologiczne) dbają o ustalenie jak najszybszych terminów adekwatnych do typu i zaawansowania nowotworów. Chorzy są badani w ramach konsylium wielospecjalistycznego, które ustala rodzaj, zakres i sekwencję leczenia onkologicznego.

5. Leczenie ambulatoryjne

W trybie ambulatoryjnym prowadzi się leczenie chorych nie wymagających hospitalizacji ze względu na stan ogólny, i/lub ryzyka powikłań. Należą tu:
a) małe zabiegi chirurgiczne najczęściej w znieczuleniu miejscowym,
b) niektóre seanse napromieniania,
c) chemioterapia jednodniowa.

6. Leczenie stacjonarne

Prowadzone jest u chorych wymagających hospitalizacji ze względu na złożoność leczenia i konieczność stałego nadzorowania pacjenta. Dotyczy to większości chorych leczonych radykalnie, poddawanych:
a) rozległym operacjom,
b) napromienianiu wysokimi dawkami, w tym brachyterapii,
c) leczonych systemowo według schematów wymagających monitorowania parametrów życiowych.
Chorzy leczeni są w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Radioterapii z Zakładem Radioterapii oraz w Oddziale Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Chemioterapii.
Leczenie onkologiczne jest prowadzone także w oddziałach: Laryngologii, Urologii, Ginekologii, Neurochirurgii i Oddziale Wewnętrznym (Hematologia).

7. Rehabilitacja i opieka nad chorym onkologicznym

a) rehabilitacja chorych poddawanych operacjom onkologicznym, w szczególności dotyczącym piersi, kręgosłupa oraz rozległych operacji brzucha i kończyn najczęściej zaczyna się jeszcze w szpitalu,
b) opieka stomijna powinna być prowadzona przy udziale zespółu lekarzy i pielęgniarek,
c) ważnym elementem rehabilitacji jest wsparcie psychologiczne udzielane przez doświadczonych w pomocy pacjentom onkologicznym psychologów.

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji