logo małopolska
PROFILAKTYKA
W MAŁOPOLSCE

Okiem eksperta

Prof. UJ dr hab. n. med. Maria Olszowska

W krajach rozwiniętych choroby serca i układu krążenia stanowią nadal główną przyczynę zgonów. Na plan pierwszy wysuwają się schorzenia związane z miażdżycą tętnic. Choroba niedokrwienna serca jest następstwem zaawansowanej miażdżycy, w efekcie której dochodzi do zwężenia naczyń wieńcowych, co z kolei powoduje niedokrwienie serca. Głównymi składnikami blaszek miażdżycowych są złogi cholesterolowe, stąd dużą rolę w zapobieganiu miażdżycy odgrywadieta niskocholesterolowa, dzięki której można zatrzymać procesy miażdżycowe.

Prof. UJ dr hab. n. med. Maria Olszowska

Nadciśnienie tętnicze rozpoznajemy gdy ciśnienie krwi wynosi powyżej 140 mmHg w przypadku ciśnienia skurczowego i/lub powyżej 90 mmHg w przypadku ciśnienia rozkurczowego. Częstość zachorowania na nadciśnienie rośnie wraz z wiekiem. Według danych epidemiologicznych w Polsce nadciśnienie tętnicze dotyczy 29% całego społeczeństwa. Terapia nadciśnienia tętniczego obejmuje postępowanie niefarmakologiczne i zastosowanie odpowiednich leków. 

Klaudia Knap, Grzegorz Kopeć, Maria Olszowska, Piotr Podolec

Wprowadzenie

Piramida Zdrowego Żywienia jest graficznym przedstawieniem zasad prawidłowej, zrównoważonej diety. Informuje o tym, ile porcji odpowiednich grup produktów spożywczych powinno znaleźć się w naszych posiłkach w celu zachowania zdrowia i dobrej kondycji.

Na czym polega interwencyjne leczenie zawału serca?

Dr n. med. Jakub Podolec

Choroby układu krążenia są corocznie przyczyną około połowy zgonów w Europie (43% - 1 963 644 mężczyzn i 55% - 2 307 945 kobiet) i są najczęściej rozpoznawaną chorobą u pacjentów wypisywanych zeszpitali (2557 rozpoznań/100000 osób/rok) [1]. Najczęstsze wskazania do leczenia interwencyjnego serca obejmują pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia, bez innej znanej przyczyny pozasercowej, z zawałem mięśnia serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI, zawał pełnościenny) i bez uniesienia odcinka ST/niestabilną dławicą piersiową (NSTEMI/UA, zawał obejmujący tylko część ściany serca).

Agnieszka Sarnecka, Grzegorz Kopeć, Piotr Podolec

 

Prawidłowe wartości takich parametrów jak ciśnienie tętnicze, BMI (wskaźnik masy ciała) czy obwód pasa w przypadku osób dorosłych są zdefiniowane dla całej populacji i mogą się różnić jedynie w odniesieniu do płci (np. obwód pasa). Należy pamiętać, że norm określonych dla dorosłych nie można stosować u dzieci i młodzieży, ponieważ zmieniają się one wraz z wiekiem aż do osiągnięcia 18 roku życia. Ocena czy wartości np. ciśnienia tętniczego lub BMI u dzieci i młodzieży mieszczą się w granicach normy jest możliwa dzięki zastosowaniu siatek centylowych.

Marzec 2020
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

TAGI

Polityka prywatności