Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Co to jest ryzyko sercowo-naczyniowe?

Ryzyko sercowo-naczyniowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia u danej osoby choroby
sercowo-naczyniowej w określonym czasie.

 

 

 

FORMULARZ

 

 

 

U kogo stosowanie tablic SCORE jest nieprzydatne?

W niektórych sytuacjach tablice SCORE nie są przydatne do oceny ryzyka zgonu z powodu chorób
układu krążenia.
Dotyczy to pacjentów, u których ryzyko jest duże lub bardzo duże bez względu na wynik
otrzymany na podstawie tablicy SCORE. Do tej grupy należą pacjenci z rozpoznaną chorobą
sercowo-naczyniową, ze znacznie nasilonym pojedynczym czynnikiem ryzyka, z cukrzycą lub
przewlekłą chorobą nerek.

 

Jak należy korzystać z tablic SCORE?

Instrukcja korzystania z tablic SCORE
1. W tablicy SCORE znajdź odpowiedni kwadrat uwzględniający płeć, wiek oraz fakt palenia
papierosów przez badanego pacjenta
2. W znalezionym kwadracie wyszukaj miejsce, w którym krzyżują się wartości skurczowego
ciśnienia tętniczego krwi i stężenia cholesterolu całkowitego badanego
3. Odczytaj ryzyko

 

 

 

Czym są tablice SCORE?

Tablice SCORE służą do oceny indywidualnego ryzyka zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych w ciągu następnych 10 lat. Ryzyko obliczone na podstawie tablic SCORE to tzw.
ryzyko ogólne. Jego ocena opiera się na głównych czynnikach ryzyka chorób sercowo-
naczyniowych takich jak: wiek, płeć, palenie tytoniu, ciśnienie tętnicze skurczowe, cholesterol
całkowity. Ryzyko odczytane z tablicy SCORE wyrażone jest w procentach.

 

 

W jakim celu ocenia się ryzyko sercowo-naczyniowe?

Oszacowanie ryzyka sercowo-naczyniowego pomaga lekarzowi w określeniu sposobu

postępowania u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i hipercholesterolemią.

 

Jakie jest moje ryzyko sercowo-naczyniowe?

Na podstawie wielu badań każdą osobę można przypisać do jednej z następujących grup ryzyka:
1. bardzo dużego – pacjenci z:
• rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową
• cukrzycą i dodatkowymi czynnikami ryzyka lub powikłaniami cukrzycy
• ciężką przewlekłą chorobą nerek
• 10-letnim ryzykiem zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych obliczonym za pomocą
tablic SCORE ≥10%
2. dużego – pacjenci z:
• znacznie nasilonym pojedynczym czynnikiem ryzyka, np. bardzo wysokimi wartościami
ciśnienia tętniczego (≥180/110 mm Hg) lub cholesterolu LDL (≥6 mmol/l)
• cukrzycą bez dodatkowych czynników ryzyka i powikłań cukrzycy
• umiarkowaną przewlekłą chorobą nerek
• 10-letnim ryzykiem zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych obliczonym za pomocą
tablic SCORE ≥5% ale <10%
3. umiarkowanego – osoby z 10-letnim ryzykiem zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowychobliczonym za pomocą tablic SCORE ≥1% ale <5%
4. małego – osoby z 10-letnim ryzykiem zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych obliczonym za pomocą tablic SCORE <1%
24 października 2020;
Dzień Walki z Otyłością
03 listopada 2020;
Światowy Dzień Tolerancji
14 listopada 2020;
Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności