Adresaci

Program jest realizowany pilotażowo w sześciu szkołach podstawowych z terenu Subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny w roku szkolnym 2021/2022:

 • Szkoła Podstawowa nr 31 w Krakowie im. dr. Henryka Jordana
  Ul. Bolesława Prusa 18, 30-117 Kraków
 • Szkoła Podstawowa nr 34 w Krakowie im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsk
  ul. Urzędnicza 65 30-074 Kraków
 • Szkoła Podstawowa w Krakowie nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej
  ul. M. B. Wysłouchów 28, 30-611 Kraków
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Niepołomicach im. Króla Kazimierza Wielkiego
  ul. 3 Maja 23, 32-005 Niepołomice
 • Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Krzęcinie
  ul. św. Floriana nr 75, 32-051 Krzęcin
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Skawinie im. Kazimierza Wielkiego
  ul. Żwirki i Wigury 17, 32-050 Skawina

Programy profilaktyczne

Logo Małopolski

Kontakt

Departament Zdrowia, Rodziny,
Równego Traktowania i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 31-017 Kraków

tel.: 12 63 03 202
e-mail: profilaktyka@umwm.malopolska.pl 

Profilaktyka

Profilaktyka zdrowotna to wszelkiego rodzaju działania mające na celu zapobieganie chorobom oraz innym czynnikom, które negatywnie wpływają na nasz stan zdrowia, zarówno indywidualnego jak i całej populacji