Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Ciekawe artykuły

¼ mieszkańców naszego województwa umrze z powodu raka. Statystyki umieralności wskazują na stopniowe zmniejszanie się przyczyn zgonów z powodu chorób układu krążenia, będących na pierwszym miejscu – przy wzroście zgonów z przyczyn nowotworowych – obecnie zajmujących miejsce drugie.

Rak to słowo, które wciąż budzi w wielu  z nas   strach, pomimo  że  niemal  codziennie dowiadujemy  się  o  kolejnych  osiągnięciach  współczesnej  medycyny . Czym  jest   ten  osławiony „rak”  i  czy mamy  szansę  tak  żyć  , by   całkowicie   go  uniknąć  ?
Rak  to  popularna ,  skrócona  nazwa  nowotworu  złośliwego . Choć  sam  rak  ,  to  tylko  wąska  grupa  nowotworów  złośliwych ,  to  przyjęło  się   tak  nazywać  każdą  postać  złośliwej  choroby  nowotworowej,  bez  względu  na  to, czy  w rzeczywistości   histologicznie  jest  to  rak czy  też  inny  rodzaj  zmiany   złośliwej .

Badaj się, nie zwlekaj

 Średnia życia ludzi na przestrzeni wieków wyraźnie wzrosła, ale czy to oznacza,  że każdy z nas osiągnie sędziwy wiek ?  Z całą pewnością nie i to nie tylko dlatego , że „wypadki chodzą po ludziach”.  Wydawać  by się mogło, że w dobie względnego bezpieczeństwa na co dzień i łatwości  dostępu do tak oczywistych dobrodziejstw współczesnego świata jak medycyna czy szeroko  rozumianej higieny i czystości wokół nas ( kanalizacje, dostęp do wody, spalarnie śmieci itp.)   życie człowieka powinno być z roku na rok jeszcze dłuższe. 

Diagnostyka i leczenie nowotworów kobiet ciężarnych są utrudnione i często opóźnione co wynika ze współwystępowania niecharakterystycznych dolegliwości i objawów związanych z ciążą.

Markery nowotworowe to substancje białkowe lub węglowodanowe obecne we krwi obwodowej. Ich obecność i  miano (poziom) możemy zmierzyć metodami biochemicznymi i podać ich wartość liczbową. Substancje te nazywamy BMN (biochemiczne markery nowotworowe).

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności