Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska

Ciekawe artykuły

Medycyna niekonwencjonalna zwana również alternatywną odgrywa znaczącą i niestety  niepochlebną rolę w leczeniu  nowotworów. Jej propagatorzy często, acz niesłusznie nazywają ją leczeniem wspomagającym.

Choroby nowotworowe wywołują uczucie lęku i bezradności wobec cierpienia i postępującej destrukcji. Przewlekle choroby o niepewnym rokowaniu stanowią poważne wyzwanie pod względem fizycznym, emocjonalnym, rodzinnym, społecznym, duchowym i materialnym.

Leczenie ukierunkowane molekularnie, zwane też leczeniem indywidualizowanym lub celowanym jest najnowszą metodą postępowania p.nowotworowego.
Polega ono na podawaniu doustnie lub pozajelitowo leków, które wiążą się swoiście z jedną wybrana linią komórek nowotworowych. Mechanizm działania leków molekularnych polega na hamowaniu specyficznych szlaków przekaźnictwa w komórce nowotworowej. W efekcie działania leku celowanego dochodzi do zaburzenia w komórce nowotworowej mechanizmów biologicznych odpowiedzialnych za jej rozmnażanie i podział.

Zespoły paranowotoworowe obejmują dużą grupę zaburzeń czynności zaburzeń lub organizmu, które nie świadczą o pierwotnym umiejscowieniu nowotworu lecz informują nas o tym, że w naszym organizmie zachodzą procesy, w wyniku których może dojść do rozwoju choroby nowotworowej.

Wiek jest najważniejszym czynnikiem zachorowania na nowotwory złośliwe ,ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, a szczyt zachorowań obserwuje się w grupie osób pomiędzy 65 a 75 rokiem życia. 

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności