Profilaktyka w Małopolsce

logo małopolska


 

                                                           Gdzie się zgłosić?

W ramach realizacji programu „Prozdrowotne oddziaływania edukacyjne na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce” w 2020 roku odbędą się spotkania edukacyjne. Wykład poprowadzi lekarz specjalista onkolog. Po wykładzie dyplomowane pielęgniarki przedstawią technikę samobadania piersi i jąder na fantomach.

Link do spotkania – https://zoom.us/j/3337542613?pwd=TG1ZZGoxU2hScDh4d3RJSE5kVVJZQT09

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 29.10.2020 godz.9:30
Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu 06.11.2020 godz. 10:00
Państwowa Wyższa Szkoła Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 03.11.2020 godz. 8:30
Wyższa Szkoła Biznesu NLU w Nowym Sączu 05.11.2020 o godz. 17:00
Małopolska Uczelnia Państwowa im. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu 13.11.2020 o godz. 9:30
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w Krakowie 06.11.2020 o godz. 15:00
Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 19.11.2020 o godz. 13:30
ogólnodostępne spotkania

19.11.2020 o godz. 16:00

24.11.2020 o godz. 10:00

26.11.2020 o godz. 17:00

Realizatorem programu pn. "Prozdrowotne oddziaływania na rzecz zmniejszenia umieralności na nowotwory w Małopolsce" w roku 2020 jest Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie.

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie jest największą placówką lecznictwa zamkniętego we wschodniej części województwa małopolskiego. Prowadzi lecznictwo zamknięte na 709 łóżkach. Z 22 oddziałów, 11 ma charakter zabiegowy. Szpital przyjmuje głównie pacjentów z terenu miasta Tarnowa oraz powiatów: ziemskiego tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego oraz części powiatu bocheńskiego i terenów przygranicznych należących obecnie do województwa podkarpackiego tj. części powiatów: Dębica, Mielec i Jasło. Szpital prowadzi 24 Specjalistyczne Poradnie Konsultacyjne, w których udzielane są świadczenia ambulatoryjne dla pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych, pacjentów kierowanych przez lekarzy POZ, a także kierowanych przez lekarzy innych placówek leczniczych.

Na rzecz podstawowej działalności Szpitala pracują: Blok Operacyjny, Zakład Diagnostyki Medycznej wraz z Zespołem Radiologii Zabiegowej, Zakład Patomorfologii, Zakład Rehabilitacji Leczniczej, Centralna Sterylizatornia, Apteka Szpitalna. Intensywnie rozwijana jest neurochirurgia oraz kardiologia inwazyjna oraz leczenie onkologiczne. Tarnowski Szpital im. św. Łukasza jest dzisiaj jedną z najważniejszych placówek służby zdrowia w regionie. Jednak największym „majątkiem” jest wysoko wykwalifikowana kadra medyczna.

TAGI

Deklaracja Dostępności           Polityka prywatności